×

Tematy dnia

*** Centrum Badań Jakości pochwaliło się nowoczesnym Mobilnym Laboratorium Środowiskowym. Prezentacja odbyła się na dziedzińcu Centrali KGHM *** Tylko w styczniu spółka KGHM Metraco sprzedała 50 tysięcy ton soli drogowej ***

KGHM

Próbki powietrza, gleby i wód, czyli Mobilne Laboratorium Środowiskowe

Na dziedzińcu Centrali KGHM zademonstrowano dzisiaj mobilne laboratorium środowiskowe do prowadzenia badań i pomiarów zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód powierzchniowych. Operatorem całego przedsięwzięcia jest Centrum Badań Jakości, spółka Grupy KGHM. Najważniejszymi elementami mobilnego laboratorium są: dron do wykonywania pomiarów i pobierania próbek oraz specjalistyczny samochód z całym „centrum dowodzenia” i sprzętem służącym do odczytu pomiarów.

Praca