×
*** Polkowiccy policjanci poszukują sprawców wysadzenia bankomatu przy ulicy 11 Lutego. Wybuch spowodował duże straty ***

KGHM szuka ludzi do pracy. Sprawdźcie najnowsze ogłoszenia

Polska Miedź przez cały czas prowadzi rekrutację – zarówno bo biurowców jak i kopalni, hut i spółek podległych holdingowi. Publikujemy najnowsze ogłoszenia o pracę.

1. PeBeKa S.A., KRG Rudna poszukuje osoby na stanowisko: Operator maszyn i urządzeń pod ziemią (samojezdny wóz odwadniający)

Twój zakres obowiązków:
– obsługa samojezdnego wozu odwadniającego,
– wykonywanie obsługi zmianowej SMG – przygotowanie do eksploatacji,
– eksploatacja SMG w warunkach dołowych,
– ustalanie przyczyn awarii i usuwanie usterek w SMG.

Nasze wymagania:
– wykształcenie min. zawodowe,
– ukończony kurs: operator pojazdów i samojezdnych maszyn pomocniczych: pojazdów do przewozu osób; pojazdów do przewozu materiałów wybuchowych; pojazdów do przewozu materiałów, elementów maszyn i urządzeń; maszyn i pojazdów specjalistycznych do wykonywania montażu, demontażu i remontów maszyn; urządzeń i instalacji w ruchu podziemnych zakładów górniczych,
– 12 miesięcy pracy pod ziemią,
– prawo jazdy kat. B.

 

2. KGHM Polska Miedź S.A. Centrala, Departament Zarządzania Nieruchomościami poszukuje osoby na stanowisko: Starszy Specjalista w Departamencie Zarządzania Nieruchomościami
Miejsce pracy: Lubin

Twój zakres obowiązków:
• prowadzenie spraw związanych z nabywaniem/ zbywaniem praw do nieruchomości, przygotowywanie niezbędnych dokumentów, w tym dokumentów na potrzeby uzyskania zgód organów Spółki dotyczących obrotu nieruchomościami (wnioski, projekty uchwał), zlecanie i odbiór operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości
• prowadzenie, we współpracy z Oddziałami Spółki, spraw związanych z aktualizacją wysokości opłat za użytkowanie wieczyste gruntów KGHM (przygotowywanie wniosków odwoławczych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, reprezentowanie KGHM w rozprawach SKO, itp.)
• prowadzenie spraw związanych z zamianą gruntów KGHM z gruntami Skarbu Państwa (Lasy Państwowe, KOWR, itp.)
• opiniowanie wniosków dotyczących obrotu nieruchomościami w ramach Grupy Kapitałowej KGHM

Nasze wymagania:
• wykształcenie – magister o kierunku administracja lub gospodarka nieruchomościami lub pokrewnym
• wymagany staż – 6 lat
• min. 4 lata doświadczenia w pracy w obszarze gospodarki nieruchomościami (obrót nieruchomościami, regulacja stanów prawnych, ograniczone prawa rzeczowe, podatki i opłaty)
• znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki nieruchomościami
• wiedza i doświadczenie w prowadzeniu procedur administracyjnych dotyczących sfery gospodarki nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw związanych z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów
• wiedza i doświadczenie w obszarze związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków (katastru)
• wiedza i doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości – analiza operatów szacunkowych
• znajomość specyfiki systemów informacji przestrzennej funkcjonujących w PODGiK na terenie działania KGHM
• biegła znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
• znajomość oprogramowania pakietu MS OFFICE, systemów związanych z procesem publikacji aktów prawnych
• dobra organizacja czasu pracy, planowanie i nadawanie priorytetów zadań
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
• samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
• umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane:
• posiadanie wiedzy praktycznej w zakresie geodezji gospodarczej
• wykształcenie uzupełniające w obszarze podatków i opłat
• wiedza i doświadczenie w zakresie postępowań dotyczących czasowego zajęcia gruntów na potrzeby KGHM, ustanawiania służebności przesyłu

 

3. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny, Dział Realizacji Projektów
poszukuje osoby na stanowisko: Główny specjalista – Starszy Inspektor Nadzoru ds budownictwa wodnego
Miejsce pracy: Oddział Zakład Hydrotechniczny

Twój zakres obowiązków:
• Nadzorowanie realizacji robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego; przygotowanie dokumentów związanych z rozliczeniem Wykonawców realizujących usługi i dostawy; przygotowanie dokumentów związanych z rozliczeniem inwestycji i przekazaniem jej do użytkowania; nadzorowanie realizacji usług związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych; pełnienie roli Kierownika Projektu lub Członka Zespołu Projektowego dla przypisanych zadań inwestycyjnych i prowadzenie ich zgodnie z przyjętą Metodyką Zarządzania Projektami w KGHM; współdziałanie w opracowywaniu wieloletnich oraz rocznych planów inwestycyjnych i usługowych; opracowanie planów realizacji projektów inwestycyjnych (budżetów, harmonogramów); uczestnictwo w procedurach wyboru Wykonawców realizujących usługi i dostawy w ramach projektów inwestycyjnych, w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia; opiniowanie projektów umów i aneksów

Nasze wymagania:
• wykształcenie – magister inżynier lub inżynier o kierunku budownictwo lub inżynieria środowiskowa
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specj. inżynieryjnej, hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlane obejmujące budownictwo hydrotechniczne
• Udokumentowane doświadczenie z zakresu pełnienia obowiązków kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w branży hydrotechnicznej
• Umiejętność kosztorysowania i znajomość oprogramowania NORMA
• Prawo jazdy kat. B

Mile widziane:
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
• Umiejętność planowania przedsięwzięcia i rejestrowania w środowisku MS Project
• Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel – poziom średniozaawansowany, Power Point, Outlook)
• Kursy/szkolenia z jednej z metodyk zarządzania projektami lub studia podyplomowe o kierunku Zarządzanie Projektami
• Samodzielność, dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków
• Kreatywność, inicjatywa w działaniu oraz dobra organizacja pracy

 

4. MERCUS Logistyka sp. z o.o., Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Głogów poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży
Miejsce pracy: Głogów ul. Mickiewicza 48A

Twój zakres obowiązków:
• Obsługa odbiorców z grupy KGHM,
• Dobra organizacja czasu pracy,
• Składanie zamówień na towary,
• Sporządzanie ofert handlowych dla odbiorców,
• Realizacja założonych celów sprzedażowych i wypracowywanie przychodu,
• Przyjmowanie towarów na stan magazynowy i rozliczanie księgowo transakcji handlowych,
• Współpraca z innymi pracownikami jednostki handlowej.

Firma oferuje:
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• Stałe wynagrodzenie podstawa + dwa dodatkowe wynagrodzenia,
• Atrakcyjny pakiet socjalny (karta multisport, bony świąteczne, ołówkowe, paczki mikołajkowe, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, dofinansowanie biletów do kina, teatru oraz na mecze sportowe),
• Pakiet medyczny,
• Pracowniczy program emerytalny,
• Przyjazną atmosferę w pracy,
• Dofinansowanie kosztów dojazdów do i z pracy.

Nasze wymagania:
• wykształcenie – średnie
• wymagany staż – 6 miesięcy
• Znajomość obsługi programu SAP w zakresie sprzedaży i magazynów

 

5. MERCUS Logistyka sp. z o.o., Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Głogów poszukuje osoby na stanowisko: Magazynier
Miejsce pracy: Głogów ul. Mickiewicza 48A

Twój zakres obowiązków:
• Przyjmowanie i wydawanie towarów,
• Obsługa prac magazynowych,
• Dostawa i rozładunek towarów do odbiorców,
• Obsługa wózka widłowego,
• Dbanie o porządek i przestrzeganie zasad gospodarki magazynowej,
• Praca z zespołem współpracowników.

Firma oferuje:
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• Stałe wynagrodzenie podstawa + dwa dodatkowe wynagrodzenia,
• Atrakcyjny pakiet socjalny (karta multisport, bony świąteczne, ołówkowe, paczki mikołajkowe, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, dofinansowanie biletów do kina, teatru oraz na mecze sportowe),
• Pakiet medyczny,
• Pracowniczy program emerytalny,
• Przyjazną atmosferę w pracy,
• Dofinansowanie kosztów dojazdów do i z pracy.

Nasze wymagania:
• wykształcenie – średnie
• Prawo jazdy kat. B
• Uprawnienia do obsługi wózka widłowego – UDT

 

6. INOVA Spółka z o.o., Oddział Produkcji Elektrotechniki i Mechaniki (MP/PD) poszukuje osoby na stanowisko: Ślusarz – spawacz 
Miejsce pracy: Lubin

Twój zakres obowiązków:
• Spawanie konstrukcji stalowych.

OFERUJEMY:
• Stabilne zatrudnienie w renomowanej firmie należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
• Przejrzyste warunki zatrudnienia.
• Atrakcyjny system premiowania.
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
• Możliwość rozwoju oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.
• Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego.
• Dofinansowanie do zorganizowanych dojazdów pracowniczych.
• Preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie.
• Abonamentową opiekę medyczną (również dla rodziny).
• Bogaty pakiet socjalny m.in.:
– karty sportowo-rekreacyjne MultiSport,
– dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego,
– pożyczki na cele mieszkaniowe.
• Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
• Przyjazną atmosferę w pracy.
• Możliwość wdrożenia nowych pomysłów.
• Ambitną i pełną wyzwań pracę.
• Wszelkie niezbędne narzędzia do komfortowego wykonywania zadań zawodowych.

Nasze wymagania:
• wykształcenie: zawodowe kierunkowe;
• uprawnienia: spawalnicze łukowe w osłonie gazu aktywnego (MAG 135), spawanie gazowe (311), spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym (111).

Mile widziane:
• umiejętność rozwiązywania problemów.

 

7. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów, TRI/IP poszukuje osoby na stanowisko:
Starszy Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji (HMG)
Miejsce pracy: Huta Miedzi Głogów

Twój zakres obowiązków:
• Uruchamianie realizacji procesów inwestycyjnych, przygotowywanie szczegółowych założeń techniczno-technologicznych, przygotowywanie w systemach zakupowych wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego/renegocjacyjnego, uczestnictwo w procesie opiniowania umów/aneksów, udział w pracach zespołów Ekspertów w ramach prowadzonych procedur przetargowych

Nasze wymagania:
• wykształcenie – magister o kierunku techniczny lub inny
• znajomość dokumentacji technicznej
• biegła znajomość obsługi komputera w tym w zakresie pakietu MS Office

 

8. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów, TRI/IO poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. Technicznych (HMG)
Miejsce pracy: Huta Miedzi Głogów

Twój zakres obowiązków:
• tworzenie wniosków zakupowych, obsługa procesów reklamacyjnych, obsługa doraźnych zleceń warsztatowych, obsługa procesu zamawiania części zamiennych, redagowanie pism, udział w pracach komisji renegocjacyjnych

Nasze wymagania:
• wykształcenie – inżynier o kierunku techniczny
• znajomość dokumentacji technicznej
• biegła znajomość obsługi komputera, w tym w zakresie MS Office

 

9. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów, TRI/IO poszukuje osoby na stanowisko: Starszy Specjalista ds. Obsługi Remontów i Inwestycji (HMG)
Miejsce pracy: Huta Miedzi Głogów

Twój zakres obowiązków:
• opiniowanie umów i aneksów do umów, opracowywanie i weryfikacja wniosków zakupowych dla prac remontowych i inwestycyjnych, udział w pracach zespołów ekspertów przy renegocjacjach umów, redagowanie pism

Nasze wymagania:
• wykształcenie – magister o kierunku prawo lub techniczne lub ekonomiczne
• wymagany staż – 3 lata
• znajomość zapisów umów w obrocie gospodarczym zawieranych pomiędzy spółkami prawa handlowego
• umiejętność redagowania pism z kontrahentami
• biegła znajomość obsługi komputera, w tym w zakresie pakietu MS Office

Mile widziane:
• znajomość Kodeksu Cywilenego i Kodeksu Spółek Handlowych
• znajomość Polityki Zakupów obowiązującej w KGHM Polska Miedź S.A.

 

10. PeBeKa S.A. poszukuje osoby na stanowisko: Sztygar zmianowy urządzeń elektrycznych pod ziemią
Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Twój zakres obowiązków:
• odpowiedzialność za właściwą i bezpieczną organizację pracy podległych pracowników,
• nadzór i kierowanie przydzieloną grupą pracowników,
• prowadzenie dokumentacji technicznych,
• prowadzenie robót i eksploatacja urządzeń pod ziemią.

Nasze wymagania:
• wykształcenie wyższe – elektrotechnika

 

11. MERCUS Logistyka sp. z o.o., Centrum Logistyki Materiałowej poszukuje osoby na stanowisko: Zastępca Dyrektora Centrum Logistyki Materiałowej
Miejsce pracy: Polkowice, ul. Kopalniana 11

Twój zakres obowiązków:
• Wsparcie Dyrektora CLM w zarządzaniu dużym zespołem (200 osób)
• Realizacja zakupów zaopatrzeniowych i towarów strategicznych o wartości kilkuset mln złotych
• Poszerzanie bazy dostawców
• Negocjacja warunków handlowych w zakresie specyfikacji technicznej, cen, warunków płatności i dostawy, itp.
• Budowanie mocnych relacji z dostawcami
• Badanie rynku w całej Europie – np. poziom cen zakupów na rynku
• Realizacja procesu fakturowania, rozliczania kosztów oraz przygotowywanie raportów analitycznych
• Koordynacja obiegu dokumentów w firmie związanych z dostawami, odbiorami
• Bieżący kontakt z dostawcami i spedytorami – weryfikacja statusu i terminów dostaw
• Koordynacja logistyki inbound i outbound – optymalizacja stanów magazynowych, koszty magazynowania, itp.
• Zarządzanie magazynem – optymalizacja stanów magazynowych, koszty magazynowania, itp.
• Optymalizacja procesów logistycznych
• Realizacja innych zadań z obszaru Zakupów i Logistyki

Firma oferuje:
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• Stałe wynagrodzenie podstawa + dwa dodatkowe wynagrodzenia,
• Atrakcyjny pakiet socjalny (karta multisport, bony świąteczne, ołówkowe, paczki mikołajkowe, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, dofinansowanie biletów do kina, teatru oraz na mecze sportowe),
• Pakiet medyczny,
• Pracowniczy program emerytalny,
• Przyjazną atmosferę w pracy,
• Dofinansowanie kosztów dojazdów do i z pracy.

Nasze wymagania:
• wykształcenie – magister o kierunku logistyka i transport lub zarządzanie produkcją/ projektami
• wymagany staż – 5 lat
• Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie logistyką/produkcją/projektami)
• Min 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w obszarze logistyki i zakupów oraz projektowym
• Preferowane doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami ludzkimi
• Odporność na stres i dynamicznie zmieniające się środowisko pracy
• język angielski na poziomie C2

Mile widziane:
• Prawo jazdy kat. B

 

12. KGHM ZANAM S.A., Dział Badań i Rozwoju (ZR) poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista konstruktor
Miejsce pracy: KGHM ZANAM S.A. – Polkowice

Twój zakres obowiązków:
1. Projektowanie, aktualizowanie i weryfikowanie istniejącej dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie układów hydrauliki siłowej maszyn i urządzeń.
2. Opracowywanie:
– schematów hydraulicznych układów sterowania i zasilania,
– rysunków i zestawień węży hydraulicznych, ich uzbrojenie i prowadzenie na maszynie,
– dokumentacji montażowej.
3. Prowadzenie symulacji, testów i wdrożeń nowych innowacyjnych rozwiązań w zakresie hydrauliki siłowej w warunkach zarówno laboratoryjnych jak i rzeczywistych.
4. Rozwijanie istniejących produktów w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ergonomii pracy, zwiększenia ich wydajności.

OFERUJEMY:
1. Stabilne zatrudnienie w dużej firmie.
2. Przejrzyste warunki zatrudnienia.
3. Atrakcyjny system premiowania.
4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
5. Możliwość rozwoju oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.
6. Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego.
7. Dofinansowanie do zorganizowanych dojazdów pracowniczych.
8. Dodatkowe wynagrodzenie tzw. „Barbórkowe”.
9. Preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie.
10. Abonamentową opiekę medyczną (również dla rodziny).
11. Przyjazną atmosferę w pracy.
12. Bogaty pakiet socjalny m.in.:
– karty sportowo-rekreacyjne MultiSport,
– świadczenie wypoczynkowe tzw. „wczasy pod gruszą”,
– integracyjne imprezy sportowo-rekreacyjne,
– pożyczki na cele mieszkaniowe,
– dofinansowanie do wycieczek i kolonii dla dzieci.

Nasze wymagania:
• wykształcenie – inżynier lub mgr inż. o kierunku mechanika (preferowana specjalizacja – hydraulika siłowa)
• Min. 1 rok doświadczenia zawodowego w branży mechanicznej.
• Bardzo dobra znajomość zasad projektowania układów hydraulicznych maszyn i urządzeń.
• Bardzo dobra wiedza z zakresu rysunku technicznego i wykonywania schematów hydraulicznych.
• Co najmniej podstawowa wiedza z zakresu układów filtracji i projektowania zbiorników oleju.
• Znajomość Dyrektywy 2006/42/WE.
• Znajomość oprogramowania MS Office, AutoCAD lub BricsCAD, E3 lub Eplan, Creo.
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
• Wykazywanie inicjatywy w działaniu.
• Kreatywność.
• język angielski na poziomie B1

Mile widziane:
• Mile widziane studia podyplomowe na kierunku hydraulika siłowa/mechanika płynów.
• Mile widziana znajomość podstaw mechaniki płynów, hydrauliki siłowej.
• Mile widziana wiedza z zakresu zarządzania projektami.
• Dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy z programem Creo i wykonywania modeli 3D.
• Mile widziana znajomość programów PDM Link, MS Project lub pokrewnych.
• język angielski na poziomie B2
• język niemiecki na poziomie A2

 

13. KGHM ZANAM S.A., Dział Usług Strzałowych pod ziemią (TT/TN) poszukuje osoby na stanowisko: Operator SMG p/z (Operator SWS)
Miejsce pracy: KGHM ZANAM S.A.

Twój zakres obowiązków:
1. Obsługa samojezdnych maszyn górniczych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz DTR.
2. Wykonywanie wymaganych przeglądów.
3. Wykonywanie drobnych napraw.
4. Dbanie o należyty stan techniczny SMG.
5. Bieżące prowadzenie książki pracy maszyn.

OFERUJEMY:
1. Stabilne zatrudnienie w dużej firmie.
2. Przejrzyste warunki zatrudnienia.
3. Atrakcyjny system premiowania.
4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
5. Możliwość rozwoju oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.
6. Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego.
7. Dofinansowanie do zorganizowanych dojazdów pracowniczych.
8. Dodatkowe wynagrodzenie tzw. „Barbórkowe”.
9. Preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie.
10. Abonamentową opiekę medyczną (również dla rodziny).
11. Przyjazną atmosferę w pracy.
12. Bogaty pakiet socjalny m.in.:
– karty sportowo-rekreacyjne MultiSport,
– świadczenie wypoczynkowe tzw. „wczasy pod gruszą”,
– integracyjne imprezy sportowo-rekreacyjne,
– pożyczki na cele mieszkaniowe,
– dofinansowanie do wycieczek i kolonii dla dzieci.

Nasze wymagania:
• wykształcenie – zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne. o kierunku mechaniczny lub pokrewne.
• wymagany staż – 12 miesięcy
• Ukończony kurs operatora Samojezdnych Maszyn Górniczych.
• Odporność na stres.
• Umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:
• Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku ślusarz-mechanik lub operator SMG p/z.
• Dodatkowym atutem będzie znajomość budowy SMG.

 

14. KGHM ZANAM S.A., Dział Usług Utrzymania Ruchu i Remontów ZWR (ZG) poszukuje osoby na stanowisko: Suwnicowy (ZG) – praca w Polkowicach
Miejsce pracy: KGHM ZANAM S.A.

Twój zakres obowiązków:
1. Prace przeładunkowe i transportowe w warsztatach oraz halach produkcyjnych.
2. Sprawdzanie stanu technicznego oraz sprawności działania maszyny przed i po wykonywanych czynnościach transportowych i przeładunkowych.
3. Analiza specyfiki przewidywanych prac transportowych i przeładunkowych tj. usytuowanie ładunku, rodzaj, masa i kształt oraz dobór właściwych narzędzi, sposobu podwieszenia ładunku, tak aby zapewnić bezpieczną realizację powierzonych zadań.
5. Wykonywanie prostych prac ślusarskich lub innych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

OFERUJEMY:
1. Stabilne zatrudnienie w dużej firmie.
2. Przejrzyste warunki zatrudnienia.
3. Atrakcyjny system premiowania.
4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
5. Możliwość rozwoju oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.
6. Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego.
7. Dofinansowanie do zorganizowanych dojazdów pracowniczych.
8. Dodatkowe wynagrodzenie tzw. „Barbórkowe”.
9. Preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie.
10. Abonamentową opiekę medyczną (również dla rodziny).
11. Przyjazną atmosferę w pracy.
12. Bogaty pakiet socjalny m.in.:
– karty sportowo-rekreacyjne MultiSport,
– świadczenie wypoczynkowe tzw. „wczasy pod gruszą”,
– integracyjne imprezy sportowo-rekreacyjne,
– pożyczki na cele mieszkaniowe,
– dofinansowanie do wycieczek i kolonii dla dzieci.

Nasze wymagania:
• wykształcenie – zasadnicze zawodowe o kierunku mechanika i budowa maszyn
• wymagany staż – 12 miesięcy
• Uprawnienia UDT w kategorii „I S”.
• Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m.
• Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Mile widziane:
• Mile widziane uprawnienia do obsługi wózka widłowego i/lub innego sprzetu transportowego.

 

15. KGHM ZANAM S.A., Dział Usług Strzałowych pod ziemią (TT/TN) poszukuje osoby na stanowisko: Sztygar zmianowy pod ziemią (TT/TN)
Miejsce pracy: KGHM ZANAM S.A.

Twój zakres obowiązków:
1. Podział pracy, udzielanie instruktaży stanowiskowych.
2. Nadzór nad prawidłowością i terminowością prowadzonych prac.
3. Diagnozowanie stanu technicznego maszyn.
4. Nadzorowanie wykonywanych napraw, regulacji poszczególnych podzespołów, konserwacji oraz przeglądów technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami BHP.
5. Zapewnienie ciągłej i bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń.
6. Wykonywanie kontroli dobowych/tygodniowych zgodnie z RRSMG.
7. Prowadzenie i organizacja pracy w zakresie usługi załadunku materiału emulsyjnego.
8. Dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu.
9. Nadzór nad poprawnością prowadzenia książek pracy maszyny.
10. Prowadzenie dokumentacji oddziałowej.

OFERUJEMY:
1. Stabilne zatrudnienie w dużej firmie.
2. Przejrzyste warunki zatrudnienia.
3. Atrakcyjny system premiowania.
4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
5. Możliwość rozwoju oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.
6. Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego.
7. Dofinansowanie do zorganizowanych dojazdów pracowniczych.
8. Dodatkowe wynagrodzenie tzw. „Barbórkowe”.
9. Preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie.
10. Abonamentową opiekę medyczną (również dla rodziny).
11. Przyjazną atmosferę w pracy.
12. Bogaty pakiet socjalny m.in.:
– karty sportowo-rekreacyjne MultiSport,
– świadczenie wypoczynkowe tzw. „Wczasy pod gruszą”,
– integracyjne imprezy sportowo-rekreacyjne,
– pożyczki na cele mieszkaniowe,
– dofinansowanie do wycieczek i kolonii dla dzieci.

Nasze wymagania:
• wykształcenie – średnie lub wyższe. o kierunku mechanika i budowa maszyn lub pokrewne.
• Świadectwo OUG stwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności w dozorze ruchu specjalności technicznej mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w zakładach górniczych podziemnych, wydobywających rudy metali.
• Znajomość budowy Samojezdnych Maszyn Górniczych.
• Znajomość Regulaminu Ruchu Samojezdnych Maszyn Górniczych.
• Znajomość Prawa Geologicznego i Górniczego.

Mile widziane:
• Mile widziane prawo jazdy kat. B.

 

16. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów, Dział Ochrony Środowiska poszukuje osoby na stanowisko: Kontroler Pomiarów Przemysłowych (HMG)
Miejsce pracy: Huta Miedzi „Głogów”

Twój zakres obowiązków:
• Wykonywanie pomiarów emisji gazowej i pyłowej na obiektach Huty Miedzi Głogów; bieżąca obsługa urządzeń pomiarów ciągłych emisji i imisji; wykonywanie pomiarów opadu pyłu, kierowanie pojazdem służbowym

Nasze wymagania:
• wykształcenie – technik informatyk, elektronik, automatyk lub mechanik, ochrona/zarządzanie środowiskiem
• Prawo jazdy kat. B
• Dobra znajomość pakietu MS Office – Excel, Word
• Podstawowa znajomość zasad i technik pomiarowych
• Zdolność do pracy na wysokości

Mile widziane:
• Zdolność do kierowania pojazdami służbowymi
• Umiejętność pracy w zespole
• Umiejętność kierowania pracownikami

 

17. PeBeKa S.A., KRG Polkowice – Sieroszowice (MC) poszukuje osoby na stanowisko: Operator maszyn przodkowych pod ziemią (LKP)
Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Twój zakres obowiązków:
• obsługa samojezdnych maszyn przodkowych typu LKP,
• wykonywanie obsługi zmianowej SMG – przygotowanie do eksploatacji,
• eksploatacja SMG w warunkach dołowych,
• ustalanie przyczyn awarii i usuwanie usterek w SMG.

Nasze wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• kurs operatora samojezdnych maszyn przodkowych: ładowarek łyżkowych,
• doświadczenie na ww. stanowisku minimum 12 miesięcy.

 

18. PeBeKa S.A., KRG Polkowice – Sieroszowice (MC) poszukuje osoby na stanowisko: Operator maszyn przodkowych pod ziemią (SWWK)
Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Twój zakres obowiązków:
• obsługa samojezdnych maszyn przodkowych typu SWW/SWK,
• wykonywanie obsługi zmianowej SMG – przygotowanie do eksploatacji,
• eksploatacja SMG w warunkach dołowych,
• ustalanie przyczyn awarii i usuwanie usterek w SMG.

Nasze wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• kurs operatora samojezdnych maszyn górniczych: wozów wiertniczych, wozów kotwiących,
• doświadczenie na ww. stanowisku minimum 12 miesięcy,
• umiejętność wiercenia otworów strzałowych, kotwienia stropów i ociosów.

 

19. PeBeKa S.A., Kierownictwo Robót Wiertniczych Powierzchniowych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. planowania i rozliczeń na powierzchni
Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Twój zakres obowiązków:
• wykonywanie harmonogramów prac realizowanych przez dział produkcyjny,
• planowanie i analizowanie budżetów,
• tworzenie planów okresowych robót,
• rozliczanie prac realizowanych przez dział,
• tworzenie zapotrzebowań materiałowych,
• składanie wniosków zakupowych.

Nasze wymagania:
• wykształcenie minimum średnie,
• bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel,
• prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:
• znajomość systemu SAP Ariba,

 

20. MERCUS Logistyka sp. z o.o., Warsztaty Samochodowe poszukuje osoby na stanowisko: Mechanik/Elektromechanik pojazdów samochodowych
Miejsce pracy: Lubin

Twój zakres obowiązków:
• Naprawa i serwisowanie pojazdów samochodowych, busów, autobusów, samochodów ciężarowych,
• Obsługa pojazdów w zakresie mechaniki, hydrauliki, pneumatyki, elektryki,
• Obsługa komputera diagnostycznego i obsługi katalogów z częściami zamiennymi,
• Obsługa testerów diagnostycznych.

Firma oferuje:
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• Stałe wynagrodzenie podstawa + dwa dodatkowe wynagrodzenia,
• Atrakcyjny pakiet socjalny (karta multisport, bony świąteczne, ołówkowe, paczki mikołajkowe, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, dofinansowanie biletów do kina, teatru oraz na mecze sportowe),
• Pakiet medyczny,
• Pracowniczy program emerytalny,
• Przyjazną atmosferę w pracy,
• Dofinansowanie kosztów dojazdów do i z pracy.

Nasze wymagania:
• wykształcenie – zasadnicze zawodowe o kierunku mechanika i budowa maszyn
• wymagany staż – 3 lata
• Prawo jazdy kat. B i C.
• Wiedza z zakresu napraw i serwisowania autobusów, pojazdów ciężarowych i samochodów osobowych.
• Wiedza z zakresu napraw układów elektrycznych w pojazdach.

Mile widziane:
• Uprawnienia spawalnicze
• Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy

 

21. KGHM ZANAM S.A., Dział Rozwoju Maszyn i Urządzeń (ZR) poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista Konstruktor Mechanik – praca w Polkowicach
Miejsce pracy: KGHM ZANAM S.A.

Twój zakres obowiązków:
• Opracowywanie oraz aktualizacja dokumentacji konstrukcyjnej maszyn w zakresie mechanicznym.
• Wykonywanie obliczeń MES elementów konstrukcyjnych maszyn.
• Opracowywanie nowych rozwiązań technicznych maszyn i urządzeń w oparciu o konstrukcje stalowe i tworzywa sztuczne.
• Analiza dostępnych materiałów i komponentów na rynku oraz dobór adekwatnych rozwiązań do danego projektu maszyny lub urządzenia.
• Uczestnictwo w opracowywaniu oraz przygotowywaniu ofert technicznych wybranych produktów.
• Rozwijanie istniejących produktów.

OFERUJEMY:
• Stabilne zatrudnienie w dużej firmie.
• Przejrzyste warunki zatrudnienia.
• Atrakcyjny system premiowania.
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
• Możliwość rozwoju oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.
• Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego.
• Dofinansowanie do zorganizowanych dojazdów pracowniczych.
• Dodatkowe wynagrodzenie tzw. „Barbórkowe”.
• Preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie.
• Abonamentową opiekę medyczną (również dla rodziny).
• Przyjazną atmosferę w pracy.
• Bogaty pakiet socjalny m.in.:
– karty sportowo-rekreacyjne MultiSport,
– świadczenie wypoczynkowe tzw. „Wczasy pod gruszą”,
– integracyjne imprezy sportowo-rekreacyjne,
– pożyczki na cele mieszkaniowe,
– dofinansowanie do wycieczek i kolonii dla dzieci.

Nasze wymagania:
• wykształcenie – magister inżynier lub inżynier o kierunku mechanika i budowa maszyn
• wymagany staż – 3 lata
• Bardzo dobra znajomość zasad projektowania konstrukcji stalowych maszyn (szczególnie pojazdów).
• Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego.
• Bardzo dobra wiedza z zakresu spawalnictwa i wytrzymałości materiałów.
• Znajomość Dyrektywy 2006/42/WE odnośnie maszyn oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.
• Znajomość oprogramowania MS Office, CREO, AutoCAD lub BricsCAD, PDM.
• Inicjatywa w działaniu, zaangażowanie oraz nastawienie na realizacje celu.
• Kreatywność.
• Odporność na stres.
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
• język angielski na poziomie B1

Mile widziane:
• Mile widziane studia podyplomowe kierunek: spawalnictwo, wytrzymałość materiałów, konstrukcje stalowe.
• Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku konstruktor min. 5 lat.
• Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień hydrauliki siłowej oraz zarządzania projektami.
• Mile widziana znajomość oprogramowania MES, MS Project lub pokrewnych.
• Mile widziany język angielski na poziomie min. B2 / język niemiecki na poziomie A2 / język rosyjski na poziomie A2

 

22. MERCUS Logistyka sp. z o.o., Zespół Przygotowania Produkcji poszukuje osoby na stanowisko: Technolog
Miejsce pracy: Zakład Produkcji Elektro-Mechanicznej w Sobinie

Twój zakres obowiązków:
• Opracowanie dokumentacji: norm materiałowo czasowych, kart technologicznych, tablic montażowych, specyfikacji jakościowej dostaw,
• Planowanie stanowisk roboczych,
• Czynny udział w uruchomieniach wiązek prototypowych,
• Współpraca z działem produkcyjnym w zakresie rozwiązywania problemów technologicznych,
• Współpraca z działem handlowym w zakresie doboru komponentów.

Firma oferuje:
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• Stałe wynagrodzenie podstawa + dwa dodatkowe wynagrodzenia,
• Atrakcyjny pakiet socjalny (karta multisport, bony świąteczne, ołówkowe, paczki mikołajkowe, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, dofinansowanie biletów do kina, teatru oraz na mecze sportowe),
• Pakiet medyczny,
• Pracowniczy program emerytalny,
• Przyjazną atmosferę w pracy,
• Dofinansowanie kosztów dojazdów do i z pracy.

Nasze wymagania:
• wykształcenie – technik o kierunku techniczny lub mechatronik / elektryk / automatyk
• wymagany staż – 2 lata
• Znajomość Excel, CAD oraz rysunku technicznego
• Umiejętność pracy pod presją czasu
• Umiejętność prowadzenia dokumentacji technologicznej
• język angielski na poziomie B2

 

23. MERCUS Logistyka sp. z o.o., Obsługa Pomocnicza poszukuje osoby na stanowisko: Mechanik
Miejsce pracy: Zakład Produkcji Elektro-Mechanicznej w Sobinie

Twój zakres obowiązków:
• Wykonywanie przeglądów maszyn,
• Dokonywanie bieżących kontroli i oceny stanu technicznego maszyn,
• Usuwanie awarii,
• Ustawianie maszyn,
• Współpraca z serwisami zewnętrznymi.

Firma oferuje:
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• Stałe wynagrodzenie podstawa + dwa dodatkowe wynagrodzenia,
• Atrakcyjny pakiet socjalny (karta multisport, bony świąteczne, ołówkowe, paczki mikołajkowe, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, dofinansowanie biletów do kina, teatru oraz na mecze sportowe),
• Pakiet medyczny,
• Pracowniczy program emerytalny,
• Przyjazną atmosferę w pracy,
• Dofinansowanie kosztów dojazdów do i z pracy.

Nasze wymagania:
• wykształcenie – zasadnicze zawodowe
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość rysunku technicznego
• dokładność, odpowiedzialność, samodzielność
• dyspozycyjność – praca w systemie zmianowym

Mile widziane:
• uprawnienia SEP1kV
• obsługa obrabiarek (frezarka, tokarka, szlifierka)

 

24. MERCUS Logistyka sp. z o.o., Wydział produkcji w Sobinie poszukuje osoby na stanowisko: Operator maszyn
Miejsce pracy: Zakład Produkcji Elektro-Mechanicznej w Sobinie

Twój zakres obowiązków:
1) Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych,
2) Wykonywanie czynności w procesach produkcji wiązek elektrycznych i węży hydraulicznych,
3) Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości wytwarzanych produktów,
4) Dbałość o właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń.

Firma oferuje:
1) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
2) Stałe wynagrodzenie podstawa + dwa dodatkowe wynagrodzenia,
3) Atrakcyjny pakiet socjalny (karta multisport, bony świąteczne, ołówkowe, paczki mikołajkowe, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, dofinansowanie biletów do kina, teatru oraz na mecze sportowe),
4) Pakiet medyczny,
5) Pracowniczy program emerytalny,
6) Przyjazną atmosferę w pracy,
7) Dofinansowanie kosztów dojazdów do i z pracy.

Nasze wymagania:
wykształcenie – średnie
Umiejętności manualne
Dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, zaangażowanie
Gotowość do pracy w systemie zmianowym.

 

Wybrane dla Ciebie

KGHM wdraża projekt młodych programistów DATA DRIVERS

Zwycięski projekt organizowanego przez KGHM hackathonu Cu Valley Hack zostanie wdrożony w głogowskiej hucie miedzi. Najważniejsze to zdecydowanie większa efektywność energetyczna tamtejszego pieca zawiesinowego.

Będą rozmawiać o rodzinie, edukacji i depresji

Tylko do czwartku można wysłać swoje zgłoszenie do udziału w II Konferencji „Razem dla rodziny – rekomendowane programy profilaktyczne i działania pomocowe na rzecz mieszkańców Zagłębia Miedziowego”.

KGHM szuka ludzi do pracy! Sprawdźcie ogłoszenia

Polska Miedź prowadzi rekrutację do pracy. Publikujemy najnowsze ogłoszenia. Sprawdźcie jakie potencjalny pracodawca ma wymagania.

60 kilometrów na 60-lecie Polskiej Miedzi

Dwa kółka, 60 kilometrów trasy, piękne widoki szlaków w Dolinie Baryczy – ZG Run zaprasza na rajd rowerowy organizowany z okazji 60-lecia KGHM Polska Miedź.

Polska Miedź i samorządy zagłębia miedziowego będą walczyć z depresją

Długotrwale obniżony nastrój, brak zrozumienia w najbliższym otoczeniu, strach i wstyd – te uczucia często towarzyszą osobom, które chorują na depresję. By nie zostały one pozbawione fachowej pomocy KGHM Polska Miedź oraz samorządy zagłębia miedziowego zainaugurowały Program Przeciwdziałania Depresji.

Spółka KGHM dofinansowała zakup sprzętu dla szkół w gminie Rudna

Spółka KGHM Polska Miedź S.A. wsparła finansowo szkoły i przedszkola w gminie Rudna. Na wyposażenie placówek trafiły monitory interaktywne, nowoczesne projektory, pomoce dydaktyczne do zajęć z robotyki i sprzęt audio video.

Rozmaitości

Inauguracja Polkowickiej Karty Seniora. Zniżki na wiele usług i zakupy

Gmina Polkowice jako pierwsza na terenie zagłębia miedziowego dołączyła do ogólnopolskiego programu: „Gmina Przyjazna Seniorom”. Dzięki temu, mieszkańcy gminy, którzy weszli w wiek emerytalny, mogą skorzystać ze zniżek w punktach handlowych na terenie całego kraju, które honorują Kartę Seniora.