×
*** 11 samorządów zagłębia miedziowego z dofinansowaniem na zakup samochodów dla OSP *** Spółka KGHM została sponsorem klubu żużlowego - Stali Gorzów ***

KGHM wspiera lokalne samorządy. Dotacje na rozwój małych ojczyzn

Ponad 3,2 miliona złotych w formie dotacji trafiło do 11 samorządów Zagłębia Miedziowego. To jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu, którą prowadzi KGHM. Pieniądze otrzymane od miedziowej spółki, lokalne samorządy przeznaczą m.in. na zakup sprzętu medycznego, badania lekarskie mieszkańców, remonty świetlicy czy wyjazdy uczniów na basen.

Uroczystość przekazania umów przedstawicielom 11 samorządów odbyła się podczas zorganizowanej w siedzibie KGHM w Lubinie konferencji „Strategia rozwoju Zagłębia Miedziowego – szanse i zagrożenia”. Współorganizatorem wydarzenia, oprócz miedziowej spółki, był Związek Pracodawców Polska Miedź. Konferencję patronatem objął Minister, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Krzysztof Kubów.

KGHM utrzymuje produkcję i patrzy w przyszłość bez lęku. Reagujemy na zagrożenia wynikające z pandemii na bieżąco i to się przekłada na nasze wyniki. Cieszymy się z tego, ale myślę, że powody do zadowolenia mają też samorządowcy. Wiem, że przekazywane wsparcie finansowe jest bardzo potrzebne. Dzięki darowiznom zrealizowane zostaną inicjatywy ważne dla mieszkańców miast i gmin Zagłębia Miedziowego – powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A.

Pieniądze na realizację projektów dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego otrzymały m.in. gminy Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Kotla, Żukowice i miasta Głogów oraz Legnica. Darowizny pozwolą m.in. na dofinansowanie wyjazdów uczniów na basen, zakupy nowoczesnych sprzętów medycznych, przeprowadzenie badań lekarskich dzieci i osób starszych czy remonty świetlic, Gminnego Ośrodka Kultury i stołówki szkolnej.

KGHM Polska Miedź S.A. od lat prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju i współpracuje z gminami Zagłębia Miedziowego m.in. przy opracowaniach strategii, zatrudnia mieszkańców pobliskich miejscowości, wspiera lokalnych sportowców poprzez sponsoring i program „Miedziane Rywalizacje”. Spółka znacząco wspomaga lokalne społeczności poprzez płacenie podatków. Tylko w 2019 roku z tytułu podatku od nieruchomości samorządy otrzymały od KGHM ponad 187,5 mln zł.