×
*** Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu na boiskach PKO Ekstraklasy *** Policjanci z Legnicy uratowali dwójkę małych dzieci, które spały w zamkniętym samochodzie w czasie upału ***

GOPS w Radwanicach szuka opiekunów środowiskowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku opiekuna środowiskowego. Poniżej publikujemy pełna treść ogłoszenia o pracę. 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach w ramach realizowanych zadań z ustawy o pomocy społecznej ogłasza nabór na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej

I. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach
ul. Przemysłowa 7a, 59-160 Radwanice
II. Określenie stanowiska pracy:
Nazwa stanowiska pracy: opiekunka środowiskowa/ opiekun w ośrodku pomocy społecznej
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie /umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: od 0,5 etat
Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2023r.
Praca na terenie Gminy Radwanice, prowadzona w miejscu zamieszkania osób korzystających z usług opiekuńczych .
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub średnie,
c) posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a) ukończony kurs – opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekun w domu
pomocy społecznej lub wykształcenie średnie o profilu opiekun osoby niepełnosprawnej,
opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej;
b) ukończone szkolenia w zakresie opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi,
c) cierpliwość, sumienność i rzetelność, samodzielność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, odpowiedzialność;
d) doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub z osobami
z zaburzeniami psychicznymi;
e) wysoka kultura osobista;
f) umiejętność organizowania pracy w domu osób korzystających z usługi;
g) prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji;
IV. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku dotyczący w szczególności opieki nad chorym w domu:
1. Czynności higieniczno-pielęgnacyjne;
2. Czynności gospodarcze;
3. Czynności opiekuńcze;
4. Umiejętność dostosowania diety do stanu zdrowia i przygotowywanie podopiecznemu posiłków;
5. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
V. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
2. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie ( stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia)
4. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
5. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. opinie, referencje,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej, (stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko: opiekun w ośrodku pomocy społecznej -zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE L119 z 04.05.2016” oraz opatrzone własnoręcznym podpisem.
VI. Miejsce i termin składania dokumentów: do 12.05.2023r.
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwanicach ul. Przemysłowa 7a, 59-160 Radwanice w godz. 7.30-15.30 z lub za pośrednictwem poczty.
Informujemy, że złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
VII. Dodatkowe informacje:
Wszelkie informacje o naborze oraz wynikach będą umieszczone na stronie bip: https://gopsradwanice.bipstrona.pl/wiadomosci/2/lista/komunikaty oraz na stronie na Facebook Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (767592029).
Realizując zapis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) informuję, iż administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Przemysłowa 7a, 59-160 Radwanice.
Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) w celu prowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Wybrane dla Ciebie

Pętla autobusowa gotowa, wracają dawne przystanki

Zakończyły się prace związane z przebudową pętli autobusowej w Chróstniku w gminie Lubin. W związku z tym, przywrócone zostały już trasy kursowania autobusów linii nr 2 i 5 Lubińskich Przewozów Pasażerskich.

Będzie drugi wielki zjazd legniczan. Spotkanie konsultacyjne

Jest duża szansa, że jeszcze w tym roku odbędzie się II Wielki Zjazd Legniczan. Pomysł padł ze strony organizatorów pierwszego, historycznego zjazdu, który odbył się w 2004 roku. Inicjatorzy zapraszają więc na spotkanie konsultacyjne w przyszłą środę, w kawiarni Ratuszowa.

Wstrząs w ZG Lubin. Czterech górników wycofano

Do wstrząsu doszło o godz. 11.51 w rejonie oddziału GG-1 kopalni ZG Lubin. Jak podają służby prasowe spółki KGHM, z miejsca zagrożenia wycofano cztery osoby. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

„Ścinawa” gotowa na wakacyjne rejsy po Odrze

Jeśli nie macie planów na spędzenie wolnego czasu, może wybierzecie się na przystań do Ścinawy. W porcie cumuje bowiem statek „Ścinawa”, który już przygotowany jest na pierwsze wakacyjne rejsy po Odrze. A ceny są bardzo przystępne. 

Wójt Grębocic, Roman Jabłoński z absolutorium. 22 raz z rzędu

Podczas ostatniej sesji, wójt gminy Grębocice, Roman Jabłoński, otrzymał wotum zaufania od Rady Gminy i jednocześnie radni jednogłośnie udzielili mu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023. Było to 22 absolutorium w karierze samorządowej wójta Romana Jabłońskiego.

Delegacja powiatu legnickiego na 35-leciu Towarzystwa Miłośników Lwowa

Reprezentacja powiatu legnickiego gościła w Tarnowie podczas uroczystych obchodów dostojnego jubileuszu, 35-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 

Sport

Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin rozpoczęli okres przygotowawczy

Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu na boiskach PKO Ekstraklasy. Miedziowi mają już za sobą pierwsze treningi. Do dyspozycji sztabu szkoleniowego jest obecnie 20 zawodników. 27 czerwca piłkarze wyruszą na 10-dniowe zgrupowanie do Moravskich Toplic w Słowenii.

Na sygnale

Dwójka małych dzieci w nagrzanym aucie na parkingu galerii

O mały włos ta historia zakończyłaby się tragicznie. Policjanci z Legnicy zostali wezwani na parking jednej z galerii, gdzie w zamkniętym samochodzie przebywała dwójka małych dzieci. Na zewnątrz było wtedy gorąco. Funkcjonariusze nie zastanawiając się długo, wybili szyby w aucie, by uwolnić maluchy. Na szczęście nikomu nic się nie stało.