×
*** Prokurator został wezwany do Rudnej. Na terenie ogródków działkowym najprawdopodobniej znaleziono ciało kobiety. Czynności policyjne trwają ***

Granty dla nowych firm z powiatu polkowickiego

Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach powstało w tym roku 50 nowych firm na terenie powiatu polkowickiego. Urząd dofinansował już w tym roku także 25 nowych stanowisk pracy, każde po 18 tys. złotych.

Podczas dzisiejszej uroczystości starosta polkowicki Kamil Ciupak wręczył symboliczne czeki na otwarcie nowych firm dla 4 nowych przedsiębiorstw oraz stworzenie nowych miejsc pracy w 6 firmach działających na terenie naszego powiatu. To bardzo budujące, że w dobie panującego kryzysu gospodarczego wywołanego skutkami pandemii firmy powiatu polkowickiego tak dobrze prosperują oraz, że tworzymy odpowiedni klimat do tworzenia nowych podmiotów gospodarczych w naszym regionie – powiedział dziś do zebranych w sali konferencyjnej polkowickiego starostwa Kamil Ciupak Starosta Polkowicki.

  • Wnioski cały czas napływają, poddawane są ocenie komisji kwalifikacyjnej, po której następuje podpisanie umowy i wypłacenie środków pieniężnych. Do końca roku nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym. Każdy początkujący przedsiębiorca, który planuje założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o dotacje z urzędu pracy – podkreśla Elwira Błażewska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że firma działa 12 miesięcy na rynku. Środki finansowe wypłacane są z góry w wysokości 18.000 zł dzięki czemu osoba bezrobotna nie musi angażować własnych pieniędzy. Warunkiem otrzymania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej, co uzyskuje się po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz złożenie wniosku o udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Inną formą wsparcia jest także refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. To pomoc finansowa udzielana w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego, bądź poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub nie wykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej. Kwota refundacji to również 18 tys. zł.

Warto wspomnieć, że polkowicki urząd pracy sfinansował w tym roku ponad 200 staży przyuczających do zawodu, wsparł finansowo szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla 201 pracowników z 35 firm, podpisał 21 umów w ramach prac interwencyjnych. W ramach tarczy antykryzysowej wydał ponad 13 mln zł na wsparcie dla 1800 firm.

źródło: starostwo powiatowe w Legnicy

 
dotacje2
dotacje1

Sport

Przygotuj się solidnie do Biegu Barbórkowego. Dzisiaj kolejny trening

Planujesz start w Biegu Barbórkowym o Lampkę Górniczą? Chcesz przygotować się pod fachowym okiem profesjonalistów? Nic bardziej trudnego. Przyjdź dzisiaj do Parku Leśnego w Lubinie i weź udział w kolejnych zajęciach przygotowujących do udziału w Biegu Barbórkowym.