×
*** Zginął 41-letni operator samojezdnych maszyn górniczych pod ziemią. Spadły na niego skały. W KGHM ogłoszono trzydniową żałobę. ***

KGHM szuka ludzi do pracy. Sprawdź najnowsze ogłoszenia

KGHM Polska Miedź prowadzi rekrutację na kilka stanowisk. Sprawdziliśmy jakie wymagania miedziowy holding stawia przed kandydatami.  

 

Stanowisko pracy: Operator zespołu maszyn i urządzeń przeróbczych
Miejsce pracy: Oddział Zakład Hydrotechniczny

Twój zakres obowiązków:
– Obsługa pomp wirowych oraz prace konserwacyjne na pompowniach; kontrola pompowni i instalacji rur wody zwrotnej oraz komór; otwieranie i zamykanie przepustnic, zasuw ręcznych i elektrycznych, dokręcanie kompensatorów; obsługa agregatów prądotwórczych; prace warsztatowe, remontowe

Wymagania:
– wykształcenie – zasadnicze zawodowe/branżowe
– Podstawowa znajomość obsługi pomp wirowych
– Podstawowa umiejętność drobnych napraw mechanicznych
– Prawo jazdy kat. B
– Umiejętność pracy w zespole
– Dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do pracy na wysokości

Mile widziane:
– Świadectwo kwalifikacyjne E2
– Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic, wciągarek i wciągników
– Uprawnienia do obsługi wózków widłowych
– Prawo jazdy kat. B+E

 

Stanowisko pracy: Ślusarz – operator wózków widłowych
Miejsce pracy: Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku (Gmina Rudna)

Zakres obowiązków:
– Praca na stanowisku operator wózka widłowego, w tym:
– przygotowanie wózka do pracy,
– pobieranie, transport, wyładunek, składowanie ładunków, w tym na linii produkcyjnej oraz w magazynach wewnętrznych i zewnętrznych,
– załadunek/wyładunek z samochodów ciężarowych oraz wagonów kolejowych,
– praca na stanowisku obejmuje wykonywanie czynności na wysokości (powyżej 3 m), w narażeniu na hałas, o wydatku energetycznym powyżej 1500 kcal/8 godz., z monitorem ekranowym;

Wymagania:
– wykształcenie – zasadnicze zawodowe/branżowe lub średnie techniczne
– posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego
– prawo jazdy kategorii minimum B
– zdolność i gotowość do pracy w systemie zmianowym
– dyspozycyjność

Mile widziane:
– doświadczenie zawodowe na stanowisku Operator wózków widłowych
– doświadczenie w zakresie mechaniki i konserwacji pojazdów mechanicznych

 

Stanowisko pracy: Specjalista ds. technicznych pod ziemią
Miejsce pracy: Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice

Zakres obowiązków:
– monitorowanie stanu pracy odstawy taśmowej oraz pomp układu odwadniania i wody technologicznej poprzez stanowisko robocze InTouch zabudowane w dyspozytorni ruchu zakładu górniczego
– bezzwłoczne reagowanie na wszelkie stany awaryjne odstawy taśmowej oraz układu pompowania zmierzające do jak najszybszego usuwania niesprawności
– zbieranie raportów działań od osób prowadzących prace w dziale MT i przy odwodnieniu
– prowadzenie dziennika zdarzeń i rejestracja stanów awaryjnych odstawy taśmowej i pompowania
– delegowanie pracowników zakładu górniczego do usuwania awarii
– kierowanie podległymi pracownikami tak, aby wszystkie prace były bezpiecznie i na bieżąco wykonywane
– współpraca z dozorem oddziałów produkcyjnych w zakresie zabezpieczenia realizacji wydobycia, odwodnienia i wody technologicznej
– prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem oddziału wymaganej aktualnie obowiązującymi przepisami
– kierowanie zmianą w oddziale w sposób zapewniający należyte wykorzystanie maszyn i urządzeń oraz planowe i terminowe wykonywanie zadań

Wymagania:
– tytuł zawodowy magistra inżyniera lub inżyniera w zakresie: automatyki i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki
– sześciomiesięczna praktyka zawodowa pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego
– umiejętność pracy w zespole
– dyspozycyjność, terminowość, sumienność, dokładność

Mile widziane:
– znajomość programu MS Office
– umiejętność analitycznego myślenia

 

Stanowisko: Stażysta z wyższym wykształceniem pod ziemią
Miejsce pracy: Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice

Zakres obowiązków:
– utrzymanie ruchu podległej infrastruktury
– nadzór nad pracami na powierzonym stanowisku pracy
– prowadzenie dokumentacji podległych urządzeń i instalacji
– kierowanie pracownikami
– praca w systemie zmianowym

Wymagania:
– wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanicznym lub mechaniczno-energetycznym
– umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office
– podstawowa wiedza w zakresie eksploatacji zespołów pompowych, rurociągów i układów hydraulicznych
– znajomość rysunku technicznego oraz umiejętność czytania dokumentacji hydraulicznych
– komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
– samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
– prawo jazdy kat. B

Mile widziane:
– stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali oraz kopaliny inne niż rudy metali i węgiel kamienny
– stwierdzenie kwalifikacji uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (D-2 w zakresie min. pkt 6)
– umiejętność obsługi programów komputerowych (AutoCAD lub MicroStation)
– doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku

 

Stanowisko pracy: Starszy specjalista ds. postępowań przetargowych
Miejsce pracy: ZG Polkowice – Sieroszowice / szyb SW-1

Zakres obowiązków:
– planowanie postępowań i monitorowanie ich w celu realizacji planu zakupów O/ZG Polkowice Sieroszowice
– analiza rynku dostawców
– sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień oraz ogłoszeń i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania projektów zakupowych
– bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi spółki oraz Radcą Prawnym
– monitorowanie procesu zawierania umów
– udział w negocjacjach handlowych – negocjowanie cen oraz warunków handlowych kupowanych towarów i usług
– opracowywanie okresowych raportów dotyczących prowadzonych postępowań i komentarzy do tych raportów
– nadzorowanie prawidłowości przebiegu otwarcia i oceny złożonych ofert w postępowaniach przetargowych
– weryfikowanie pod względem formalnym i prawnym dokumentów przetargowych
– współdziałanie z Centralnym Biurem Zakupów przy realizacji Polityki Zakupów

Wymagania:
– wykształcenie wyższe o kierunku bankowość, ekonomia, techniczne lub zbliżony
– staż pracy min. 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku w obszarze zakupów lub umów
– staż pracy w firmach zatrudniających powyżej 500 osób
– doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych
– biegła obsługa systemów: MS Office
– komunikatywność
– język angielski na poziomie A2
– język niemiecki na poziomie A2

Mile widziane:
– dobra organizacja czasu pracy oraz terminowość wykonywania powierzonych zadań
– biegła obsługa systemów: SAP Ariba
– wysoka odporność na stres, umiejętność pracy i podejmowanie decyzji pod presją czasu
– skrupulatność i sumienność
– umiejętność pracy w zespole

 

Stanowisko pracy: Geofizyk górniczy pod ziemią
Miejsce pracy: Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice

Zakres obowiązków:
– wykonywanie bieżącej rejestracji i analizy aktywności sejsmicznej górotworu
– bieżące opracowywanie i interpretacja zarejestrowanych zjawisk sejsmicznych
– dokumentowanie informacji o zarejestrowanych zjawiskach w komputerowej bazie danych
– prowadzenie komputerowego archiwum zapisów zjawisk sejsmicznych
– prowadzenie poszerzonej analizy sejsmogramów większych zjawisk sejsmicznych z wykorzystaniem analizy widmowej sygnałów i metody inwersji tensora momentu sejsmicznego
– sporządzanie krótkiej charakterystyki geofizycznej silnych zjawisk sejsmicznych z rejonu kopalni, z uwzględnieniem między innymi wyników analizy widmowej oraz inwersji tensora sejsmicznego

Wymagania:
– tytuł zawodowy mgr inż. w kierunku górnictwo i geologia
– stwierdzenie kwalifikacji przez Dyrektora OUG na stanowisko osoby dozoru ruchu specjalności geofizycznej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali lub w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali
– minimum 1 rok stażu w podziemnych zakładach górniczych
– biegła obsługa komputera i pakietu MS Office
– przeszkolenie w zakresie transportu samojezdnymi maszynami górniczymi
– przeszkolenie w zakresie metodyki udzielania instruktażu stanowiskowego
– przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
– specjalistyczne przeszkolenie w zakresie zagrożenia tąpaniami
– samodzielność
– dyspozycyjność

Mile widziane:
– stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych (WUG)
– innowacyjność, kreatywność
– umiejętność pracy pod presją
– sumienność

 

Stanowisko pracy: Sztygar zmianowy oddziału wydobywczego pod ziemą
Miejsce pracy: ZG Polkowice – Sieroszowice

Zakres obowiązków:
– prowadzenie robót górniczych zgodnie z Planem Ruchu, Projektem Technicznym, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z ustaleniami i rygorami w warunkach zagrożeń
– organizowanie pracy w rejonie oddziału
– nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie infrastruktury oddziału oraz maszyn i urządzeń górniczych
– prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników
– współpraca z innymi służbami kopalni odpowiedzialnymi za realizację planów produkcyjnych

Wymagania:
– wykształcenie wyższe – kierunek górnictwo i geologia
– 2 – letnie doświadczenie pracy pod ziemią
– znajomość przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów wykonawczych
– stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności w dozorze ruchu specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali
– znajomość programów MS Office ( Excel, Word, PowerPoint )
– umiejętność zarządzania zespołem
– umiejętność organizacji pracy własnej
– komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
– odporność na stres

Mile widziane:
– znajomość zasad udzielenia pierwszej pomocy
– kursy dla osób dozoru ( z zakresu SMG, metodyki prowadzenia instruktażu, BHP dla osób kierujących pracownikami)
– kurs z zakresu ratownictwa górniczego dla osób dozoru nie będących ratownikami
– kursy specjalistyczne z zakresu: techniki strzałowej, zagrożenia tąpaniami, przewietrzania i zwalczania zagrożeń, podsadzania wyrobisk
– dyspozycyjność.

 

Wybrane dla Ciebie

Spotkanie Kultur w Gminie Jerzmanowa! Zapraszamy!

Mieszkańców regionu zapraszamy do Jerzmanowej. Już w najbliższy weekend, a dokładniej w niedzielę 21 lipca, odbędzie się tam wyjątkowe wydarzenie – SPOTKANIE KULTUR! To pełna atrakcji impreza i koncerty ze specjalnie dobranym repertuarem. W tym roku na scenie wystąpią: Zespół NeoKlez, Jambo Africa, a gwiazdą wieczoru będzie ŁyDka gRubASa.

90. urodziny pani Marii Bachnik z Ustronia w Gminie Lubin

Kolejna z mieszkanek Gminy Lubin dołączyła do grona jubilatów, którzy świętowali swoje 90. urodziny. W lipcu z bliskimi świętowała Maria Bachnik. Z tej okazji odwiedzili ją przedstawiciele urzędu gminy – sołtys, ksiądz, sąsiedzi i wójt Tadeusz Kielan.

Miał 10 zakazów, a i tak wsiadł za kółko i znów wpadł

Policjanci z Legnicy zatrzymali kierowcę, który za nic ma obowiązujące przepisy o ruchu drogowym. 32-latek jechał Mazdą kiedy mundurowi chcieli go skontrolować. Szybko wyszło na jaw, że ma na swoim koncie aż dziesięć sądowych zakazów kierowania pojazdami mechanicznymi.

Silnik motoparalotni się zatrzymał. Lądowali awaryjnie na stadionie RCS

W sobotni wieczór, kilkanaście minut po godzinie 20, doszło do wypadku motoparalotni w Lubinie. Jak przyznał pilot – silnik nagle się zatrzymał. Maszyna leciała w okolicach Lubina, a pilot wybrał stadion Regionalnego Centrum Sportowego jako najbezpieczniejsze miejsce do awaryjnego lądowania.

Handlował podróbkami i wpadł w ręce policjantów

Głogowscy policjanci zatrzymali 36 – latka, który podejrzany jest o handel podróbkami znanych marek.W trakcie przeszukania zajmowanych przez mężczyznę pomieszczeń mundurowi znaleźli ponad 100 sztuk odzieży, które miały zastrzeżone znaki towarowe i były sprzedawane jako oryginalne.

„Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary”

Kontynuując realizację programu pn. „Historia Polskich Kresów Wschodnich źródłem dumy narodowej – elementem pamięci Małych Ojczyzn”, w dniu 81. rocznicy tragicznych i bolesnych w historii Polski wydarzeń „Krwawej Niedzieli”, tj. 11 lipca, kiedy to w 1943 roku na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach, Powiat Legnicki podjął inicjatywę uczczenia pamięci ofiar składając wiązanki […]

Na sygnale

Miał 10 zakazów, a i tak wsiadł za kółko i znów wpadł

Policjanci z Legnicy zatrzymali kierowcę, który za nic ma obowiązujące przepisy o ruchu drogowym. 32-latek jechał Mazdą kiedy mundurowi chcieli go skontrolować. Szybko wyszło na jaw, że ma na swoim koncie aż dziesięć sądowych zakazów kierowania pojazdami mechanicznymi.