×
*** Sierpień i wrzesień to czas dziękowania za plony. Już w najbliższą sobotę na swoje święto dożynkowe zaprasza gmina Radwanice ***

Kolejny nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Radwanice

Wójt Gminy Radwanice ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy i oświaty.

Poniżej publikujemy pełna treść ogłoszenia o pracę.

Wymagania niezbędne
a) wykształcenie wyższe,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) znajomość programów komputerowych (Word, Exel),
f) prawo jazdy kat. B,
g) staż pracy – 1 rok (mile widziany staż na podobnym stanowisku pracy).

Wymagania dodatkowe :
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) wysoka kultura osobista,
c) komunikatywność,
d) umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a) nadzór nad sprawami oświaty w gminie:
– organizacja szkół i placówek oświatowych oraz ich ewidencja,
– prowadzenie sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej,
– nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych oraz współpraca z nimi w zakresie wynikającym z prawa oświatowego,
– stypendia i zasiłki,
– zatrudnienie młodocianych,
b) obsługa sołectw,
c) obsługa rady gminy.

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i życiorys (CV)- w dokumentach powinna znaleźć się informacja o posiadanym prawie jazdy kategorii B,
b) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów ) – kserokopie,
c) kwestionariusz osobowy ogólnodostępny,
d) oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,
f) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o znajomości programów komputerowych (Word, Exel),
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu (59-160 Radwanice, ul. Przemysłowa 17) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi rady gminy i oświaty” w terminie do dnia 6 maja 2022 r. do godz. 15:00 (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przy ul. Przemysłowej 17 w Radwanicach.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

 

Wybrane dla Ciebie

To ostatnie godziny na złożenie dokumentów aplikacyjnych

Przypominamy o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy i oświaty. Poniżej publikujemy pełna treść ogłoszenia o pracę.

Praca w Urzędzie Gminy w Radwanicach

W Urzędzie Gminy w Radwanicach poszukiwana jest osoba chętna do pracy przy obsłudze rady gminy i oświaty. Dokumenty należy składać do czwartku, do godziny 15.00. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia.

Sport

Na sygnale

Kradł, bo potrzebował pieniędzy na życie

Policjanci ze Ścinawy ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży dwóch górskich rowerów i papierosów z jednego z miejscowych marketów. Za kraty trafił 26-letni mieszkaniec gminy Ścinawa. Przyznał się do winy i wkrótce stanie przed sądem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Rozmaitości

Zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie w polkowickim amfiteatrze

Jeśli nie macie jeszcze zaplanowanego popołudnia, to warto wybrać się do polkowickiego amfiteatru. Dzisiaj bowiem na scenie wystąpi Ludowy Zespół Tańca „Barwinok” z Winnicy na Ukrainie. Młodzi artyści koncertują po krajach Europy Zachodniej, by wspomóc walczących na froncie żołnierzy ukraińskich. Przy okazji apelują o pokój na świecie.