×
*** Półtora roku bezwzględnego więzienia dla księdza Grzegorza O. z Lubina za posiadanie treści pedofilskich. Kapłan przyznał się do winy, wyrok nie jest prawomocny ***

Straż Miejska w Legnicy poszukuje ludzi do pracy

Straż Miejska w Legnicy poszukuje chętnych do pracy na stanowisku referenta ds. monitoringu wizyjnego. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

 

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. monitoringu wizyjnego w Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica – 1 etat  

 1. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3  ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530):

            Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie co najmniej średnie.

            Wymagania dodatkowe:

 1. praktyczna znajomość obsługi komputera,
 2. odporność na stres, cierpliwość,
 3. dyspozycyjność (praca zmianowa),
 4. umiejętność podejmowania decyzji związanych z wykonywaną pracą,
 5. zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
 6. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, obowiązkowość, rzetelność i dokładność.

  2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta ds. monitoringu wizyjnego w Straży Miejskiej:

 1. Obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia, celem ochrony spokoju i porządku na terenie miasta,
 2. Obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia, celem prewencyjnego zapobiegania popełnianiu przestępstw a także ujawnianie tych osób i reagowanie przy współpracy z właściwymi organami ścigania,
 3. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
  w przepisach o ruchu drogowym,
 4. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 5. Monitorowanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem do momentu przybycia właściwych służb a także podczas wykonywania przez nich czynności,
 6. Realizowanie zadań zleconych przez dyżurnego operacyjnego Straży Miejskiej w czasie służby,
 7. Reagowanie na zdarzenia z udziałem osób, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. Zgłaszanie ujawnionych wykroczeń i przestępstw poprzez system monitoringu dyżurnemu Straży Miejskiej lub dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy,
 9. Prowadzenie dokumentacji znajdującej się na stanowisku operatora monitoringu wizyjnego miasta,
 10. Wykonywanie innych określonych przez przełożonych zadań w ustawowym zakresie obowiązków w ramach zarządzeń i poleceń służbowych.

      3.  Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,
2)  pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,
3)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy lub    zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
5)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystania z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
7)  oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8)  oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
9)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy.

     4. Warunki pracy na stanowisku urzędniczym referenta ds. monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej w Legnicy

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę,
2) system pracy trzyzmianowy – 8 godzin dziennie,
3) stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy Al. Rzeczypospolitej 3,
4) praca przy monitorach ekranowych dużego formatu i wysokiej rozdzielności,
5) oświetlenie naturalne i sztuczne.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za grudzień 2022 roku wynosi poniżej 6%.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. monitoringu wizyjnego, za pośrednictwem poczty lub osobiście w Straży Miejskiej  w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3,  59-220 Legnica w terminie do dnia 10.02.2023 r. do godz. 15.00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w straży Miejskiej w Legnicy umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy  w zakładce – Ochrona danych osobowych.

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie, dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

Wybrane dla Ciebie

Kierował autem po dragach. Ale to dopiero początek listy zarzutów

Legniccy mundurowi zatrzymali 33-letniego kierowce Audi. Szybko wyszło na jaw, że wsiadł za kółko po zażyciu narkotyków. Jednak to był dopiero początek jego problemów.

Złodziejskie trio wpadło w ręce policjantów

7,5 roku za kratkami może spędzić 28-latek, który został zatrzymany przez legnickich policjantów po kradzieży. Szybko wyszło na jaw, że to nie pierwszy taki wyskok tego mężczyzny. Jego dwóm kolegom za kradzież grozi kara do 5 lat więzienia.

Żywa lekcja historii dla uczniów ósmych klas SP 4 w Polkowicach

Już po raz kolejny Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego zorganizowało żywą lekcję historii. Tym razem dawni działacze Solidarności odwiedzili uczniów ósmych klas Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach.

Kierowca karetki winny kolizji. Został pouczony

Pouczeniem dla kierowcy karetki pogotowia ratunkowego zakończyła się dzisiejsza kolizja na skrzyżowaniu ulic Leśnej i Legnickiej w Lubinie.

Dachowanie na S3. Kierowca i nastoletni pasażer trafili do szpitala

Do poważnego zdarzenia doszło dzisiaj po południu na drodze ekspresowej S3 z Lubina w kierunku Polkowic. Na wysokości Obory, kierowca audi 80 złapał pobocze i wylądował na dachu. Poszkodowane zostały dwie osoby, które trafiły do lubińskiego szpitala.

Półtora roku bezwzględnego więzienia dla księdza Grzegorza O.

Były dyrektor Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Lubinie, ks. Grzegorz O. został skazany dzisiaj przez lubiński sąd na karę 1,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności za posiadanie treści pedofilskich. Kapłan przyznał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny.