×
*** Dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wszystkim dzieciom życzymy dużo zdrowia, szczęścia i radości. W całym regionie zaplanowano szereg imprez sportowych i kulturalnych dla najmłodszych. ***

W Radwanicach szukają specjalisty ds. ochrony środowiska

Urząd Gminy w Radwanicach poszukuje pracownika na stanowisko ds. ochrony środowiska. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

 

1. Wymagania niezbędne
a) Wykształcenie wyższe,
b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) Stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,
d) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) Prawo jazdy kat. B
f) Staż pracy- co najmniej 2 lata,
g) Znajomość programów komputerowych word, exel.

2. Wymagania dodatkowe:
a) Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) Wysoka kultura osobista,
c) Komunikatywność,
d) Umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a) Wydawanie decyzji środowiskowych,
b) Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem,
c) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wycinki drzew i krzewów,
d) Gromadzenie danych dotyczących stanu środowiska w gminie i opracowywanie stosownych programów i analiz,
e) Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji i zezwoleń w zakresie ochrony środowiska,
f) Nadzór nad realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska, Programu Usuwania Azbestu oraz Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,
g) Prowadzenie ewidencji oczyszczalni przydomowych,
h) Prowadzenie ewidencji szamb i ich kontrola.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i życiorys (CV)- w dokumentach powinna znaleźć się informacja o posiadanym prawie jazdy kat. B,
b) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów ) – kserokopie,
c) kwestionariusz osobowy ogólnodostępny,
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,
f) oświadczenia o niekaralności,
g) świadectwa pracy potwierdzające staż pracy- kserokopie
h) oświadczenie o znajomości wymaganych programów komputerowych,
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wybrane dla Ciebie

Turniej koszykarskich trójek na nowych boiskach przy Zespole Szkół

Na nowo oddanych do użytku boiskach wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zorganizowano dziś turniej koszykarskich trójek. W rywalizacji wzięły udział reprezentacje uczniów Zespołu Szkół oraz klas ósmych szkół podstawowych.

Wiceminister edukacji specjalnym gościem konferencji w Krotoszycach

Czym jest neuroróżnorodność, jak współpracować z osobami dotkniętymi spektrum autyzmu, z ADHD czy cierpiącymi na dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię, zespół Tourett’a czy mającymi wysoko wrażliwą osobowość? O tym dyskutowali uczestnicy warsztatów zorganizowanych dziś przez spółkę KGHM Polska Miedź S.A. Specjalnym gościem spotkania była Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki.

Dzień Dziecka w polkowickiej przychodni z udziałem piłkarzy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, władze Polkowic zaprosiły dzisiaj najmłodszych mieszkańców miasta do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Na terenie zielonym wewnątrz obiektu, zorganizowano mini festyn z udziałem piłkarzy Górnika Polkowice.

Groźny pożar domu jednorodzinnego przy ulicy Miedzianej w Osieku

Kilka jednostek PSP i OSP gasi pożar domu jednorodzinnego przy ulicy Miedzianej w Osieku w gminie Lubin. Ogień zajął część dachu. Palą się także składowane tam opony. Płomienie sięgnęły również kilka znajdujących się na tej posesji pojazdów.

Dzisiaj otwierają kompleks basenów zewnętrznych na RCS-ie

Tradycji stanie się zadość i jak co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, lubiński RCS otwiera po raz pierwszy w tym sezonie baseny zewnętrzne. Wejście na cały kompleks będzie dzisiaj darmowe, a pogoda szykuje się naprawdę petarda.

Przy kopalni ZG Rudna polała się krew. Górnicy oddali 15 litrów!

Blisko 15 litrów krwi udało się zebrać podczas akcji ph: „Podaruj życie” zorganizowanej przez Wolontariat KGHM. Specjalny krwiobus stanął przy Zakładach Górniczych Rudna. Krew oddały 33 osoby. Kolejne tego typu akcje zbiórki krwi planowane są już w najbliższym czasie w Legnicy i Głogowie.

Sport

Turniej koszykarskich trójek na nowych boiskach przy Zespole Szkół

Na nowo oddanych do użytku boiskach wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zorganizowano dziś turniej koszykarskich trójek. W rywalizacji wzięły udział reprezentacje uczniów Zespołu Szkół oraz klas ósmych szkół podstawowych.

Rozmaitości

Dzień Dziecka w polkowickiej przychodni z udziałem piłkarzy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, władze Polkowic zaprosiły dzisiaj najmłodszych mieszkańców miasta do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Na terenie zielonym wewnątrz obiektu, zorganizowano mini festyn z udziałem piłkarzy Górnika Polkowice.