×
*** Otwarto nową drogę łączącą Osiek i Chróstnik *** Derby Chrobrego z Miedzią zakończyły się bezbramkowym remisem *** Minister Krzysztof Kubów wizytował inwestycje w gminach Przemków i Chocianów ***

Gmina Gaworzyce. Wymień stary piec w swoim domu!

Mieszkańcy gminy Gaworzyce mogą skorzystać z dotacji na wymianę źródła ciepła w domu.

 

Urząd Gminy Gaworzyce informuje mieszkańców, że uruchomiono wypłatę dotacji na wymianę starych pieców na ekologiczne, fabrycznie nowe urządzenia grzewcze, w tym: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym i kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012). Nie dotyczy budynków z wykonanym przyłączem gazowym.

Wysokość dopłaty może wynieść do 50 proc. udokumentowanych kosztów, poniesionych na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja starego źródła ciepła!

Żeby wziąć udział w programie, należy złożyć kompletny wniosek o udzielenie dotacji. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do momentu wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy.

Wniosek:

Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7.00-15.00 oraz wtorek – 8.00-16.00.

Dotacje będą udzielane zgodnie z Uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gaworzyce na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze Gminy Gaworzyce oraz Uchwałą Nr XII/78/2019 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 19 lipca 2019 r.

Zasady udzielania dotacji:

Źródło: gaworzyce.com.pl