×
*** Ponad 20 jednostek PSP i OSP z powiatów polkowickiego i głogowskiego walczyło z pożarem kamienicy w centrum Przemkowa ***

Nowe opcje na wymianę starego pieca

Mieszkańcy Gminy Rudna mają kilka nowych możliwości dofinansowania wymiany źródła ciepła w swoich domach w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Pod koniec stycznia bieżącego roku wprowadzono dwie nowe opcje dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Poza standardowymi, z których można było korzystać do tej pory, nowe opcje skierowane są do osób o najniższych dochodach, które będą mogły liczyć na dofinansowanie na poziomie nawet 90 procent inwestycji.

Obecnie o dofinansowania mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym
• lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zaświadczenie musi zawierać wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi także przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jak informują przedstawiciele Urzędu Gminy w Rudnej do wyboru są dwie opcje:
Pierwsza opcja obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ogrzewania lub nowego źródła ogrzewania i źródła c.w.u. Oprócz tego mogą być wykonane i dofinansowane inne inwestycje, np. ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, mikroinstalacja fotowoltaiczna, itp.
Kwota maksymalnej dotacji przy wyborze tej opcji to:
• 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
• 65 000 zł – gdy przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną

Opcja druga to z kolei przedsięwzięcie, które nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła. W tym wariancie dofinansowane mogą być:
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż)
• wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz
Kwota maksymalnej dotacji przy wyborze drugiej opcji to 30 000 zł.

Zainteresowani takimi rozwiązaniami mogą uzyskać dodatkowe informacje w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Rudna II piętro w pokoju nr 207) lub pod numerem telefonu 76 74 92 133.

 

Wybrane dla Ciebie

Gmina Radwanice ma swoją pierwszą monografię

Przez lata nikt nie zapisywał dziejów Gminy Radwanice, nie zbierał wspomnień pierwszych mieszkańców, nie kolekcjonował pamiątkowych zdjęć. Aż do teraz. Historia, rozwój, najważniejsze wydarzenia – to wszystko możecie poznać na stronach pierwszej monografii Gminy Radwanice.

Coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Do 30 września do godz. 12.00 można składać wnioski o granty na wymianę pieców. Liderem projektu jest gmina Polkowice. Projekt realizowany jest w latach 2020-2022 na terenie gmin: Polkowice, Głogów (miejska i wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Przemków, Radwanice, Żukowice. Łącznie planuje się zmodernizowanie co najmniej 269 źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji […]

Wnioski o wymianę pieca – przedłużony termin

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem i chęcią wzięcia udziału w ogłoszonym konkursie na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła na bardziej ekologiczne, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo beneficjentów, którzy korzystają z punktu konsultacyjnego, w  związku z  epidemię COVID – SARS II, władze gminy Rudna informują, że termin składania wniosków na  dofinansowanie ulega zmianie.

Sport

Skrzyżują rękawice w memoriale Wiesława Niemkiewicza

Już jutro, w sobotę, 10 grudnia, w sali sportowej Zespołu Szkół nr 2 przy Szpakowej w Lubinie odbędzie się memoriał pamięci Wiesława Niemkiewicza. Ten wyjątkowy turniej pięściarski organizowany jest przez Stowarzyszenie Boks Lubin. Patronat objął starosta lubiński, Paweł Kleszcz.