×
*** Centrum Badań Jakości pochwaliło się nowoczesnym Mobilnym Laboratorium Środowiskowym. Prezentacja odbyła się na dziedzińcu Centrali KGHM *** Tylko w styczniu spółka KGHM Metraco sprzedała 50 tysięcy ton soli drogowej ***

Zwrot podatku akcyzowego – wnioski do końca lutego

Do 28 lutego 2021r. rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Żukowice wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zainteresowanym przypominamy, że do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia 2021r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100 zł x ilość ha użytków rolnych

W 2021 roku stawka zwrotu wynosi 1,00 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy pok. nr 6 lub na stronie internetowej www.zukowice.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 076 831 42 41 wew. 43 lub osobiście w Urzędzie Gminy Żukowice – pok. nr 6.

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

OŚWIADCZENIE, KTÓRY KAŻDY WNIOSKODAWCA WINIEN ZŁOŻYĆ WRAZ Z WNIOSKIEM O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

OŚWIADCZENIE O DZIERŻAWIE DZIAŁKI

 

Na sygnale

Podpisywali lewe polisy, wyłudzili prowizje, prali brudne pieniądze

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która dokonała oszustwa na szkodę jednego z warszawskich towarzystw ubezpieczeniowych. Na ławie oskarżonych zasiądzie łącznie 17 osób, wśród nich prezes spółki, członek zarządu i prokurent.