×
*** Ponad 20 jednostek PSP i OSP z powiatów polkowickiego i głogowskiego walczyło z pożarem kamienicy w centrum Przemkowa ***

Radwanice. Praca czeka na człowieka!

Wójt Gminy Radwanice ogłosił drugi nabór na wolne stanowisko pracy ds. funduszy europejskich i krajowych. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

 

Wójt Gminy Radwanice ogłasza II nabór na wolne stanowisko pracy:
ds. funduszy europejskich i krajowych

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie min. średnie,
b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) Stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,
d) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) Znajomość programów komputerowych (Word, Exel) oraz generatorów i programów przeznaczonych do składania i rozliczania wniosków o dofinansowanie,
f) Prawo jazdy kat. B,
g) Staż pracy – 1 rok (mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku).

2. Wymagania dodatkowe:
a) Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) Wysoka kultura osobista,
c) Komunikatywność,
d) Umiejętność pracy w zespole,
e) Dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) Praca na samodzielnym stanowisku w referacie inwestycyjnym,
b) Przygotowywanie wniosków o dotacje dla gminy z funduszy europejskich i krajowych,
c) Rozliczanie otrzymanych dotacji,
d) Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i życiorys (CV)- w dokumentach powinna znaleźć się informacja
o posiadanym prawie jazdy kategorii B,
b) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów ) – kserokopie,
c) kwestionariusz osobowy ogólnodostępny,
d) oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,
i) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie o znajomości programów komputerowych (Word, Exel) oraz generatorów i programów przeznaczonych do składania i rozliczania wniosków
o dofinansowanie,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu (59-160 Radwanice, ul. Przemysłowa 17) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. funduszy europejskich i krajowych” w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 12:00 (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przy ul. Przemysłowej 17 w Radwanicach.

 

Wybrane dla Ciebie

W Radwanicach szukają ludzi do pracy!

Centrum Usług Wspólnych w Radwanicach poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku pracy ds. finansowo-księgowych – umowa n zastępstwo. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

To ostatnie godziny na złożenie dokumentów aplikacyjnych

Przypominamy o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy i oświaty. Poniżej publikujemy pełna treść ogłoszenia o pracę.

Kolejny nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Radwanice

Wójt Gminy Radwanice ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy i oświaty.

Praca w Urzędzie Gminy w Radwanicach

W Urzędzie Gminy w Radwanicach poszukiwana jest osoba chętna do pracy przy obsłudze rady gminy i oświaty. Dokumenty należy składać do czwartku, do godziny 15.00. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia.

Sport

Skrzyżują rękawice w memoriale Wiesława Niemkiewicza

Już jutro, w sobotę, 10 grudnia, w sali sportowej Zespołu Szkół nr 2 przy Szpakowej w Lubinie odbędzie się memoriał pamięci Wiesława Niemkiewicza. Ten wyjątkowy turniej pięściarski organizowany jest przez Stowarzyszenie Boks Lubin. Patronat objął starosta lubiński, Paweł Kleszcz.