×
*** Wroclawski sąd utrzymał w mocy decyzję sądu I instancji w sprawe słów Donalnda Tuska, który stwierdził, że Bezpartyjni Samorządowcy to "przystawka PiS" i "pomocnicy Kaczyńskiego" ***

Coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Do 30 września do godz. 12.00 można składać wnioski o granty na wymianę pieców. Liderem projektu jest gmina Polkowice.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022 na terenie gmin: Polkowice, Głogów (miejska i wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Przemków, Radwanice, Żukowice. Łącznie planuje się zmodernizowanie co najmniej 269 źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM10 w wysokości 6,81 Mg oraz roczny spadek emisji PM2,5 w wysokości 5,29 Mg i redukcję gazu cieplarnianego CO2.

Wartość udzielanego grantu to 85% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 35 tyś. zł. Otrzymane wsparcie można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

– podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej,

– instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła),

– instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.

Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę. Nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe, olejowe i na biomasę na kotły węglowe, w tym na ekogroszek i kotły olejowe (niezależnie od ich klasy). Program zakłada udzielenie grantów na przedsięwzięcia realizowane w domach jednorodzinnych i/lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

O grant mogą ubiegać się:

– osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych, właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych,

– wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Z naboru wyłączony jest mieszkaniowy zasób komunalny gmin oraz ten należący np. do TBS-ów czy spółdzielni. Dotyczy to też najemców mieszkań w domach jednorodzinnych czy wielorodzinnych.

 

Wybrane dla Ciebie

Gmina Radwanice ma swoją pierwszą monografię

Przez lata nikt nie zapisywał dziejów Gminy Radwanice, nie zbierał wspomnień pierwszych mieszkańców, nie kolekcjonował pamiątkowych zdjęć. Aż do teraz. Historia, rozwój, najważniejsze wydarzenia – to wszystko możecie poznać na stronach pierwszej monografii Gminy Radwanice.

Nowe opcje na wymianę starego pieca

Mieszkańcy Gminy Rudna mają kilka nowych możliwości dofinansowania wymiany źródła ciepła w swoich domach w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wnioski o wymianę pieca – przedłużony termin

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem i chęcią wzięcia udziału w ogłoszonym konkursie na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła na bardziej ekologiczne, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo beneficjentów, którzy korzystają z punktu konsultacyjnego, w  związku z  epidemię COVID – SARS II, władze gminy Rudna informują, że termin składania wniosków na  dofinansowanie ulega zmianie.

Sport

Prezes Zagłębia – to było ważne wydarzenie i zaszczyt dla klubu

Wracamy na chwilę do wczorajszej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego na terenie Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie. Szef polskiego rządu był pod ogromnym wrażeniem infrastruktury sportowej i pogratulował juniorom Zagłębia zdobycia brązowego medalu mistrzostw Polski.