×
*** Prokurator został wezwany do Rudnej. Na terenie ogródków działkowym najprawdopodobniej znaleziono ciało kobiety. Czynności policyjne trwają ***

Prace modernizacyjne powoli dobiegają końca

Do 30 września zgonie z planem mają zakończyć się prace modernizacyjne infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Żukowice. Na chwilę obecną nic nie wskazuje by ten termin miał ulec zmianie.

 

W ramach inwestycji zaplanowano szereg prac, które znacznie poprawią funkcjonowanie działającej na terenie gminy infrastruktury.

– Podejmujemy kolejne działania w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Żukowice. Realizacja inwestycji będzie miała pozytywny wpływ w zakresie poprawy parametrów technicznych i użytkowych poszczególnych obiektów, a przede wszystkim zapewnieni i zaspokoi podstawowe potrzeby mieszkańców gwarantując każdemu z nich bezpieczeństwa higieniczno – sanitarne – mówił po podpisaniu umowy z wykonawcą zadania wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn.

Zakres prac obejmuje między innymi modernizację obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Nielubi, przyłączy kanalizacji sanitarnej przy szkole w tej miejscowości, modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Nielubia – Bukwica, modernizację sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Bukwicy i Glinicy, a także modernizację kanalizacji sanitarnej w Glinicy.

Koszty inwestycji oszacowano na poziomie 3,1 mln zł, z czego 2,5 mln zł to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja2). Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Żukowice.

 
suwn5