×
*** Centrum Badań Jakości pochwaliło się nowoczesnym Mobilnym Laboratorium Środowiskowym. Prezentacja odbyła się na dziedzińcu Centrali KGHM *** Tylko w styczniu spółka KGHM Metraco sprzedała 50 tysięcy ton soli drogowej ***

Przemków z budżetem. W tym roku ważne dla gminy inwestycje

Ambitny budżet uchwalili na bieżący rok radni Rady Miejskiej w Przemkowie. Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna przy Radze Miejskiej. 2021 roku w Przemkowie upłynie pod znakiem inwestycji.

Na ostatniej sesji radni Rady Miejskiej w Przemkowie debatowali nad tegorocznym budżetem. Władze Przemkowa plany maja bardzo ambitne, a najbliższe miesiące wypełnione będą wieloma inwestycjami ważnymi dla rozwoju gminy, ale również dla samych mieszkańców.

W tym roku wydatki gminy zaplanowano na kwotę ponad 49 milionów złotych, z czego ponad 36 milionów to wydatki bieżące, a blisko 13 milionów pokryje wydatki majątkowe. Dochody budżetu to kwota obejmująca ponad 39 milionów złotych.

Jak przyznaje burmistrz Przemkowa, Jerzy Szczupak, w dobie pandemii planowanie budżetu nie jest wcale takie proste, tym bardziej, że na terenie gminy jest wiele inwestycji do wykonania.

– Planowanie budżetu na 2021 rok było dużym wyzwaniem. Z jednej strony musieliśmy wziąć pod uwagę trudny rok w związku z pandemią COVID-19, która znacząco skomplikowała sytuację gospodarczą i zmniejszyła dochody gminy, zmuszając mnie często do wprowadzania oszczędności. Z drugiej strony miałem świadomość pilnych potrzeb i oczekiwań naszej lokalnej społeczności – podsumował projekt budżetu Jerzy Szczupak, burmistrz Przemkowa. – Jestem dumny, że udało nam się skonstruować budżet przemyślany i realny – optymalny! – który gwarantuje, przy zachowaniu obowiązkowych wskaźników budżetowych, ciągłość rozpoczętych wcześniej inwestycji i rozpoczęcie planowanych, stanowiących kontynuację rozwoju Przemkowa – dodaje.

Jerzy Szczupak nie ukrywa, że dużym wsparciem dla tegorocznych planów finansowych i inwestycyjnych Przemkowa są pieniądze pozyskane z funduszy zewnętrznych. Obecnie władze gminy oczekują na decyzje w sprawie kolejnych wniosków o dofinansowanie zaplanowanych inwestycji.

– 13 milionów złotych na wydatki majątkowe to ogromny sukces, szczególnie biorąc pod uwagę fakt pozyskania ponad 4,5 miliona złotych na inwestycje. Są to środki m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Ministerstwa Sportu – mówi burmistrz Przemkowa. – Wciąż oczekujemy na rozstrzygnięcia złożonych przez nas wniosków na remonty dróg, sieci czy rewitalizacji parku. Mogę zapewnić naszych mieszkańców, że nie zwalniamy. Uchwalenie budżetu daje nam zielone światło, że możemy rozpoczynać zapisane w nim zadania. Na nowe wciąż aktywnie poszukujemy zewnętrznych źródeł wsparcia.

Wśród zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2021 rok znalazły się m.in.:

  • Przebudowa dróg części ulicy Kościuszki i ks. Skiby, ulic Andersa, Krótkiej, Ratuszowej;
  • Rewitalizacja centrum miasta;
  • Rozbudowa cmentarza komunalnego;
  • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra;
  • Wymiana pokrycia dachowego Piotrowice 53;
  • Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – dokumentacja;
  • Rewitalizacja stadionu miejskiego;
  • Budowa ścieżek rowerowych.

– W budżecie ujęte zostały zadania zgłaszane przez naszych mieszkańców od wielu lat – podkreślił Jerzy Szczupak. – Chodzi o zadania bardzo duże, których ukończenie wymagać będzie czasu i nastąpi w 2022 r. ale także te mniejsze, które podniosą w znaczący sposób jakość życia mieszkańców naszej gminy jak np. uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe czy zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, w tym w sołectwach w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

Wśród zaplanowanych przedsięwzięć znalazło się również nabycie akcji przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemkowie. W celu zdobycia środków finansowych na ten cel, przewidziano emisję obligacji komunalnych. W ten sposób po wielu latach starań o odzyskanie wodociągów, wrócą one do gminy.

– Przejęcie PWiK zawsze było priorytetem, zarówno dla mnie jak i Radnych. W końcu przedsiębiorstwo, które nigdy nie powinno być sprzedane, wróci do mieszkańców. Mam nadzieję, że transakcję uda się przeprowadzić do września tego roku. Dzięki emisji obligacji transakcja w żaden sposób nie wpłynie na ceny wody – mówi Jerzy Szczupak.

 

Na sygnale

Podpisywali lewe polisy, wyłudzili prowizje, prali brudne pieniądze

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która dokonała oszustwa na szkodę jednego z warszawskich towarzystw ubezpieczeniowych. Na ławie oskarżonych zasiądzie łącznie 17 osób, wśród nich prezes spółki, członek zarządu i prokurent.