×
*** Dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wszystkim dzieciom życzymy dużo zdrowia, szczęścia i radości. W całym regionie zaplanowano szereg imprez sportowych i kulturalnych dla najmłodszych. ***

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Żukowice już w czwartek

W czwartek, 30 marca, odbędzie się LII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice. Radni spotkają się w sali narad Urzędu Gminy w Żukowicach. Początek sesji o godzinie 16.30. Poniżej publikujemy zaproponowany por zadek obrad.

 

Otwarcie sesji.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2023 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2023-2028.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w zakresie garażu zlokalizowanego na działce nr 228/6 w obrębie Nielubia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w zakresie garażu zlokalizowanego na działce nr 228/8 w obrębie Nielubia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w zakresie garażu zlokalizowanego na działce nr 228/10 w obrębie Nielubia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w zakresie garażu zlokalizowanego na działce nr 228/12 w obrębie Nielubia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 5 lat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie braku sprzeciwu do zmiany Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku.
15. Zamknięcie sesji.

 

Wybrane dla Ciebie

Turniej koszykarskich trójek na nowych boiskach przy Zespole Szkół

Na nowo oddanych do użytku boiskach wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zorganizowano dziś turniej koszykarskich trójek. W rywalizacji wzięły udział reprezentacje uczniów Zespołu Szkół oraz klas ósmych szkół podstawowych.

Wiceminister edukacji specjalnym gościem konferencji w Krotoszycach

Czym jest neuroróżnorodność, jak współpracować z osobami dotkniętymi spektrum autyzmu, z ADHD czy cierpiącymi na dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię, zespół Tourett’a czy mającymi wysoko wrażliwą osobowość? O tym dyskutowali uczestnicy warsztatów zorganizowanych dziś przez spółkę KGHM Polska Miedź S.A. Specjalnym gościem spotkania była Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki.

Dzień Dziecka w polkowickiej przychodni z udziałem piłkarzy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, władze Polkowic zaprosiły dzisiaj najmłodszych mieszkańców miasta do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Na terenie zielonym wewnątrz obiektu, zorganizowano mini festyn z udziałem piłkarzy Górnika Polkowice.

Groźny pożar domu jednorodzinnego przy ulicy Miedzianej w Osieku

Kilka jednostek PSP i OSP gasi pożar domu jednorodzinnego przy ulicy Miedzianej w Osieku w gminie Lubin. Ogień zajął część dachu. Palą się także składowane tam opony. Płomienie sięgnęły również kilka znajdujących się na tej posesji pojazdów.

Dzisiaj otwierają kompleks basenów zewnętrznych na RCS-ie

Tradycji stanie się zadość i jak co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, lubiński RCS otwiera po raz pierwszy w tym sezonie baseny zewnętrzne. Wejście na cały kompleks będzie dzisiaj darmowe, a pogoda szykuje się naprawdę petarda.

Przy kopalni ZG Rudna polała się krew. Górnicy oddali 15 litrów!

Blisko 15 litrów krwi udało się zebrać podczas akcji ph: „Podaruj życie” zorganizowanej przez Wolontariat KGHM. Specjalny krwiobus stanął przy Zakładach Górniczych Rudna. Krew oddały 33 osoby. Kolejne tego typu akcje zbiórki krwi planowane są już w najbliższym czasie w Legnicy i Głogowie.

Sport

Turniej koszykarskich trójek na nowych boiskach przy Zespole Szkół

Na nowo oddanych do użytku boiskach wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zorganizowano dziś turniej koszykarskich trójek. W rywalizacji wzięły udział reprezentacje uczniów Zespołu Szkół oraz klas ósmych szkół podstawowych.

Rozmaitości

Dzień Dziecka w polkowickiej przychodni z udziałem piłkarzy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, władze Polkowic zaprosiły dzisiaj najmłodszych mieszkańców miasta do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Na terenie zielonym wewnątrz obiektu, zorganizowano mini festyn z udziałem piłkarzy Górnika Polkowice.