×
*** 11 samorządów zagłębia miedziowego z dofinansowaniem na zakup samochodów dla OSP *** Spółka KGHM została sponsorem klubu żużlowego - Stali Gorzów ***

W Radwanicach szukają specjalisty do spraw inwestycji

Do 13 marca można skłądać dokumenty w naborze na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Radwanicach. Poniżej publikujemy pełna treść ogłoszenia o pracę.

Wójt Gminy Radwanice ogłasza II nabór na wolne stanowisko pracy
ds. Inwestycji.
Wymagania niezbędne
a) wykształcenie wyższe (mile widziany kierunek inżynieryjny, techniczny lub administracyjny),
b )pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)prawo jazdy kategorii B,
f)umiejętność analizy kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji projektowych,
g)staż pracy min. 2 lata (preferowany w administracji samorządowej)
h)znajomość przepisów prawa, w tym w szczególności:
-ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b)wysoka kultura osobista,
c)dyspozycyjność,
d)komunikatywność,
e)umiejętność pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a)przygotowywanie dokumentów do realizacji inwestycji gminnych w zakresie drogowym i wodno-kanalizacyjnym,
b)nadzór nad realizacją inwestycji w terenie, nadzór nad firmami wykonawczymi,
c)rozliczanie zrealizowanych inwestycji oraz sprawozdawczość,
d)analiza kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji projektowych pod kątem zgodności zapisów i zasadności wykonania ujętych w nich rozwiązań technicznych.
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i życiorys (CV)- w dokumentach powinna znaleźć się informacja o posiadanym prawie jazdy kategorii B,
b) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów ) – kserokopie,
c) świadectwa pracy potwierdzające staż pracy,
d) kwestionariusz osobowy ogólnodostępny,
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,
g )oświadczenia o niekaralności,
h) oświadczenie o posiadaniu umiejętności analizy kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji projektowych,
i) oświadczenie o znajomości przepisów prawa, w tym w szczególności:
– ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu (59-160 Radwanice, ul. Przemysłowa 17) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji” w terminie do dnia 13 marca 2023 r. do godz. 15:00- decyduje data wpływu do urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przy ul. Przemysłowej 17 w Radwanicach.
 

Wybrane dla Ciebie

Postawili się faworyzowanym rywalom. Porażka Cuprum

W ostatnim swoim meczu sezonu zasadniczego siatkarze Cuprum Lubin dzielnie walczyli na wyjeździe z zespołem Aluronu Wartą Zawiercie. Faworyzowani gospodarze musieli się sporo natrudzić, by ostatecznie pokonać lubinian po tie-breaku.

Górnik przegrywa i ląduje w strefie spadkowej

Po dzisiejszej porażce ze Zniczem Pruszków, sytuacja piłkarzy Górnika Polkowice jest nie do pozazdroszczenia. Zielono-czarni spadli do strefy spadkowej i zaczyna się nerwówka.

Pierwszy Inkubator przedsiębiorczości już otwarty

Władze miasta i powiatu, szefowie spółek komunalnych, prywatnych firm i szeroko zakrojonego biznesu odwiedzili pierwszy z dwóch zaplanowanych w Lubinie Inkubatorów Przedsiębiorczości. Otwarto go w lubińskim ZOO.

Takiej imprezy historycznej w Głogowie jeszcze nie było!

Głogów niczym z czasów wojny. Dzisiaj ulicami miasta przeszły grupy rekonstrukcyjne. Były wozy bojowe, karabiny, żołnierze. Popołudniu mieszkańcy spotkali się z Bogusławem Wołoszańskim w teatrze miejskim. 

Poznajecie tego psa? Odłowiono go w Szymocinie

Pracownicy Urzędu Gminy Grębocice zabezpieczyli psa, którego widzicie na zdjęciach. Poszukiwany jest jego właściciel.

Policja szuka Karola Kaczmarczyka. Wiecie gdzie się ukrywa?

Policja z Lubina poszukuje Karola Kaczmarczyka. Ostatni znany adres zamieszkania mężczyzny to Szklary Górne. Mężczyzna poszukiwany jest między innymi za jazdę na podwójnym gazie.