×
*** Dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wszystkim dzieciom życzymy dużo zdrowia, szczęścia i radości. W całym regionie zaplanowano szereg imprez sportowych i kulturalnych dla najmłodszych. ***

30 maja sesja Rady Gminy Grębocice

Na wtorek, 30 maja, zaplanowano sesję rady Gminy Grębocice. Poniżej publikujemy zaproponowany porządek obrad.

Sesja Rady Gminy Grębocice odbędzie się 30 maja, o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.
4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
5. Debata nad raportem.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębocice wotum zaufania.
7. Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.
9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Grębocice absolutorium  z wykonania budżetu Gminy za rok 2022.

Przerwa 3 min

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w lokalnej grupie działania Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt MPZP dla planowanej stacji  elektroenergetycznej 110/20 kV w obrębie Grębocice wraz z dowiązaniami liniowymi  w Gminie Grębocice nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia MPZP dla planowanej stacji  elektroenergetycznej 110/20 kV w obrębie Grębocice wraz z dowiązaniami liniowymi  w Gminie Grębocice.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wybrane dla Ciebie

Turniej koszykarskich trójek na nowych boiskach przy Zespole Szkół

Na nowo oddanych do użytku boiskach wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zorganizowano dziś turniej koszykarskich trójek. W rywalizacji wzięły udział reprezentacje uczniów Zespołu Szkół oraz klas ósmych szkół podstawowych.

Wiceminister edukacji specjalnym gościem konferencji w Krotoszycach

Czym jest neuroróżnorodność, jak współpracować z osobami dotkniętymi spektrum autyzmu, z ADHD czy cierpiącymi na dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię, zespół Tourett’a czy mającymi wysoko wrażliwą osobowość? O tym dyskutowali uczestnicy warsztatów zorganizowanych dziś przez spółkę KGHM Polska Miedź S.A. Specjalnym gościem spotkania była Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki.

Dzień Dziecka w polkowickiej przychodni z udziałem piłkarzy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, władze Polkowic zaprosiły dzisiaj najmłodszych mieszkańców miasta do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Na terenie zielonym wewnątrz obiektu, zorganizowano mini festyn z udziałem piłkarzy Górnika Polkowice.

Groźny pożar domu jednorodzinnego przy ulicy Miedzianej w Osieku

Kilka jednostek PSP i OSP gasi pożar domu jednorodzinnego przy ulicy Miedzianej w Osieku w gminie Lubin. Ogień zajął część dachu. Palą się także składowane tam opony. Płomienie sięgnęły również kilka znajdujących się na tej posesji pojazdów.

Dzisiaj otwierają kompleks basenów zewnętrznych na RCS-ie

Tradycji stanie się zadość i jak co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, lubiński RCS otwiera po raz pierwszy w tym sezonie baseny zewnętrzne. Wejście na cały kompleks będzie dzisiaj darmowe, a pogoda szykuje się naprawdę petarda.

Przy kopalni ZG Rudna polała się krew. Górnicy oddali 15 litrów!

Blisko 15 litrów krwi udało się zebrać podczas akcji ph: „Podaruj życie” zorganizowanej przez Wolontariat KGHM. Specjalny krwiobus stanął przy Zakładach Górniczych Rudna. Krew oddały 33 osoby. Kolejne tego typu akcje zbiórki krwi planowane są już w najbliższym czasie w Legnicy i Głogowie.

Sport

Turniej koszykarskich trójek na nowych boiskach przy Zespole Szkół

Na nowo oddanych do użytku boiskach wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zorganizowano dziś turniej koszykarskich trójek. W rywalizacji wzięły udział reprezentacje uczniów Zespołu Szkół oraz klas ósmych szkół podstawowych.

Rozmaitości

Dzień Dziecka w polkowickiej przychodni z udziałem piłkarzy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, władze Polkowic zaprosiły dzisiaj najmłodszych mieszkańców miasta do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Na terenie zielonym wewnątrz obiektu, zorganizowano mini festyn z udziałem piłkarzy Górnika Polkowice.