×
*** Związek Piłki Ręcznej w Polsce chce, by Lubin był jednym z miast, w którym odbędą się mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet w 2026 r. ***

Szukają specjalisty ds. ochrony środowiska w UG Radwanice

Wójt Gminy Radwanice ogłosił nabór na stanowisko pracy ds. ochrony środowiska. Dokumenty można składać do 15 września. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

Wójt Gminy Radwanice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska
1. Wymagania niezbędne
a) wykształcenie średnie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) prawo jazdy kat. B
f) staż pracy- co najmniej rok,
g) znajomość programów komputerowych word, exel.
2. Wymagania dodatkowe :
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) wysoka kultura osobista,
c) komunikatywność,
d) umiejętność pracy w zespole.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wycinki drzew i krzewów,
c) gromadzenie danych dotyczących stanu środowiska w gminie i opracowywanie stosownych programów i analiz,
d) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji i zezwoleń w zakresie ochrony środowiska,
e) nadzór nad realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska, Programu Usuwania Azbestu oraz Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,
f) prowadzenie ewidencji oczyszczalni przydomowych,
g) prowadzenie ewidencji szamb i ich kontrola.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i życiorys (CV)- w dokumentach powinna znaleźć się informacja o posiadanym prawie jazdy kat. B,
b) dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo/dyplom odbytych studiów) – kserokopie,
c) kwestionariusz osobowy ogólnodostępny,
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,
f) oświadczenia o niekaralności,
g) świadectwa pracy potwierdzające staż pracy- kserokopie lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
h) oświadczenie o znajomości wymaganych programów komputerowych,
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu (59-160 Radwanice, ul. Przemysłowa 17) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska” w terminie do dnia 15 września 2023 r. do godz. 15:30-decyduje data wpływu do urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przy
ul. Przemysłowej 17 w Radwanicach.
Po przeprowadzonym naborze odbiór dokumentów aplikacyjnych przez osoby składające oferty będzie możliwy osobiście w godzinach pracy urzędu. Dokumenty należy odebrać
w ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru. Po upływie tego terminie dokumenty ulegną zniszczeniu.
 

Wybrane dla Ciebie

Czy twoje dziecko ma problemy w nauce? Niech zrobi test!

Przez pięć dni – od 5 do 10 października dostępny będzie Ogólnopolski Test Dysleksji. Wykonać go może każdy kto ma problemy z nauką – udział jest bezpłatny, wystarczy pobrać aplikację lub zalogować się przez przeglądarkę.

Ukradł słuchawki. Policja poszukuje mężczyzny ze zdjęć

Poznajecie mężczyznę, który jest na zdjęciach z monitoringu? Policja poszukuje go w związku z kradzieżą sprzętu ze sklepu.

Trzeźwy poranek wcale nie był taki trzeźwy

Legnicka drogówka po raz kolejny kontrolowała trzeźwość kierowców jeżdżących po drogach w regionie. Niestety po raz kolejny trafili się tacy, którzy po kilku głębszych wsiadali za kierownicę.

Bił, poniżał i groził swojej partnerce. Trafił za kratki

Napięć lat za kratki może trafić 37-latek, który od dawna znęcał się nad swoją partnerką. W czasie ostatniej awantury kobieta zadzwoniła po policję. Mundurowi, którzy pojawili się pod wskazanym adresem aresztowali delikwenta. Mężczyzna trafił do celi i będzie przed sądem odpowiadał za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad kobietą.

Jesteś ważna – zbadaj się! Zachęcają panie do badań profilaktycznych

Powiat Lubiński po raz kolejny zachęca mieszkanki regionu do badania w kierunku wczesnego wykrycia raka piersi. Październik jest miesiącem świadomości raka piersi dlatego kolejne samorządy oraz instytucje apelują do kobiet – zbadajcie się!

Golkiper KGHM Zagłębia powołany do kadry Grecji

Bramkarz KGHM Zagłębia Lubin, Sokratis Dioudis, został wybrany do najlepszej jedenastki PKO Ekstraklasy zakończonej wczoraj 10. serii spotkań. Otrzymał też powołanie do ścisłej kadry Grecji na mecze z Irlandią i Holandią w ramach eliminacji do EURO 2024.