×
*** Ponad 20 jednostek PSP i OSP z powiatów polkowickiego i głogowskiego walczyło z pożarem kamienicy w centrum Przemkowa ***

Plany przestrzenne i zmiany budżetu na sesji

Na najbliższy poniedziałek ,21listopada, zaplanowano sesję rady Gminy Żukowice. Sesja rozpocznie się o godzinie 16 w sali narad Urzędu Gminy w Żukowicach. Poniżej prezentujemy zaproponowany porządek obrad.

 

Porządek obrad sesji 21 listopada 2022:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nielubia, gmina Żukowice nie narusza ustaleń studium
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nielubia, gmina Żukowice
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2022-2028
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2023 r
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2025
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia znajdującego się w budynku 148 A w Żukowicach
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w zakresie pomieszczeń w budynku o adresie Kromolin 61, w celu prowadzenia „Punktu Przedszkolnego”
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim w celu prowadzenia „Punktu Przedszkolnego”
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowice
 22. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Żukowice w roku szkolnym 2021-2022
 23. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez upoważnionych pracowników jednostek
 24. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych
 25. Interpelacje radnych.
 26. Sprawy różne
 27. Zamknięcie sesji.
 

Wybrane dla Ciebie

Będzie asfalt w Zaborowie w Gminie Ścinawa

Burmistrz Ścinawy podpisał umowę na remont dróg gminnych w miejscowości Zaborów. Prace ruszą lada moment, a mieszkańcy w końcu doczekają się dróg asfaltowych.

Uroczysta akademia barbórkowa w Centrali KGHM

W regionie zagłębia miedziowego trwają uroczyste akademie z okazji górniczego święta. Dzisiaj świętowali pracownicy Centrali KGHM. Podczas uroczystego spotkania w sali im. Jana Wyżykowskiego wyróżnionych zostało stu pracowników miedziowej spółki.

Kolejny raz okradli strażaków z Kotli. Zniknęły akumulatory i paliwo

Każdego dnia są gotowi by nieść pomoc potrzebującym. A teraz to właśnie oni potrzebują wsparcia. Mowa o strażakach z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotli, którzy po raz drugi padli ofiarą złodziei.

Elfy świętego Mikołaja zaprosiły wszystkie dzieci do zabawy

Każdy miał piękny strój i każdy czekał na zabawę ze świętym Mikołajem i jego szalonymi Elfami. Było dużo śmiechu, dużo tańców i niezapomniane wrażenia!

Poznajecie tego psa? Czeka na swoich właścicieli

Psa, którego widzicie na zdjęciach odłowiono w Niemstowie w Gminie Lubin. Teraz czeka aż odbiorą go właściciele.

Konsultacje społeczne w sprawie kolei aglomeracyjnej

Gaworzyce, Radwanice,Grębocice, Jerzmanowa – to tylko część miejscowości, w których odbędzie się druga tura spotkań konsultacyjnych w temacie kolei aglomeracyjnej w zagłębiu miedziowym. Linia kolejowa ma połączyć Legnicę, Lubin, Polkowice i Głogów.

Sport

Skrzyżują rękawice w memoriale Wiesława Niemkiewicza

Już jutro, w sobotę, 10 grudnia, w sali sportowej Zespołu Szkół nr 2 przy Szpakowej w Lubinie odbędzie się memoriał pamięci Wiesława Niemkiewicza. Ten wyjątkowy turniej pięściarski organizowany jest przez Stowarzyszenie Boks Lubin. Patronat objął starosta lubiński, Paweł Kleszcz.