×
*** Prokurator został wezwany do Rudnej. Na terenie ogródków działkowym najprawdopodobniej znaleziono ciało kobiety. Czynności policyjne trwają ***

Nowe inwestycje w gminie Lubin

Konieczność uwzględnienia zmian w funduszach sołeckich oraz dostosowanie tegorocznej uchwały budżetowej do wieloletniej prognozy finansowej były powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lubin.

Ze względu na okres urlopowy, w posiedzeniu wzięło udział zaledwie ośmiu spośród piętnastu radnych. Zachowano jednak wymaganą większość, więc sesja mogła odbyć się zgodnie z planem i przyjętym porządkiem obrad. Na wniosek wójta gminy, Tadeusza Kielana, zwiększono dochody budżetu o 31,8 tys. zł. Środki te pochodzą bowiem z samorządu województwa dolnośląskiego i zostaną przeznaczone na konserwację rowów melioracyjnych.

Radni przyjęli także uchwały dotyczące zmian w planie wydatków funduszy sołeckich, wykupu sieci wodno-kanalizacyjnych oraz rozliczenia umowy darowizny z 2019r. Natomiast w wieloletniej prognozie finansowej gminy Lubin uwzględniono zrealizowanie takich inwestycji, jak budowę świetlicy w Dąbrowie Górnej oraz modernizację ulicy Czereśniowej w Osieku.

 
s1
s3
s4
s5

Wybrane dla Ciebie

W Siedlcach będzie przystanek na żądanie

Podczas ostatniej sesji, radni gminy Lubin podjęli szereg uchwał dotyczących m.in. likwidacji nieczynnego punktu przedszkolnego i utworzenia nowego przystanku autobusowego w Siedlcach, o który wnioskowała rada sołecka.

Obradowała Młodzieżowa Rada Gminy

Po raz drugi w pierwszej kadencji spotkali się radni Młodzieżowej Rady Gminy Lubin. Podczas posiedzenia online, najmłodsi radni dyskutowali m.in. na temat zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do potrzeb młodzieży dojeżdżającej do Lubina.