×
*** Druga tura wyborów samorządowych za nami *** Wygrali: Krystian Kosztyła w Ścinawie, Wiesław Wabik w Polkowicach i Maciej Kupaj w Legnicy ***

Radni Powiatu Legnickiego głosowali nad uchwałami

W Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyła się LX sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Udział w posiedzeniu wzięło 15 Radnych, a transmisja z obrad dostępna była  na platformie eSesja.

Posiedzenie rozpoczęło się przyjęciem  protokołu z LIX (59) sesji Rady Powiatu Legnickiego. Starosta Legnicki Adam Babuśka przedstawił Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 31 stycznia 2024 r. Następnie Radni zapoznali się ze  sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego z realizacji rocznego planu kontroli za 2023 rok, sprawozdaniami z działalności komisji stałych Rady za 2023 rok oraz przyjęli sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez powiat legnicki za 2023 rok.

W trakcie sesji Radni podjęli uchwały w sprawie :
– szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych,
–  przyjęcia Powiatowego Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026,
– przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Legnickiego na lata 2022- 2028 za 2023rok,
– przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2023 rok,
– przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 za rok 2023,
– przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030,
– przyjęcie Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w powiecie legnickim na lata 2024-2030,
–  przyjęcie Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024-2030,
–  przyjęcie Programu Psychologiczno Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024-2030,
– ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu,
– w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu drogi powiatowej nr 2216D, na odcinku od skrzyżowania z droga krajową DK94 przez wieś Dobroszów do granicy z gminą Miłkowice, zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2024 rok,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Sesja przebiegła sprawnie i bez problemów technicznych.

Źródło:Powiat Legnicki
 

Wybrane dla Ciebie

Zmiany w organizacji ruchu w Kłopotowie

Ruszyła przebudowa drogi gminnej w Kłopotowie w Gminie Lubin. W związku z tym mieszkańcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami na trasie. Remontowany odcinek zostanie od dzisiaj wyłączony z ruchu, zmieni się również trasa linii autobusowej nr 4 Lubińskich Przewozów Pasażerskich.

Poznajecie mężczyznę ze zdjęcia? Szuka go policja!

Lubińscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży wózka platformowego wartości około 1 tys. zł. z marketu budowlanego na terenie miasta. Mężczyzna widoczny na opublikowanym zdjęciu z kamery monitoringu może mieć związek z tą sprawą. Jeśli poznajecie go możecie dać znać policji, która ustala jego tożsamość.

Kadencja mija, czas na podsumowania. Oświatowy boom w Jerzmanowej

Powoli dobiega 5-letnia kadencja lokalnych samorządów. W wielu gminach przyszedł czas na podsumowania. Oceny swojej działalności dokonał m.in. wójt Jerzmanowej. Lesław Golba zrezygnował z ubiegania się o kolejną kadencję stawiając na wybory do sejmiku, w których mandat radnego nie uzyskał. 

Daria Nowak z Sobina została miss województwa dolnośląskiego

Ma 19 lat, uczy się w Technikum Ekonomicznym i właśnie została Miss Województwa Dolnośląskiego A.D. 2024r. Daria Nowak z Sobina, w ścisłym finale pokonała 27 kandydatek a dodatkowo uznano ją za Miss Foto. Tytuł Miss Dolnego Śląska otwiera przed nią teraz drogę do finału konkursu Polskiej Miss 2024, który zaplanowano w grudniu.

Samorządowcy rozmawiali o komunikacji publicznej

W ścinawskim magistracie zorganizowano spotkanie samorządowców z naszego regionu. Udział w nim wzięli nowo wybrana radna powiatowa Stanisława Lewandowska, burmistrz Prochowic Alicja Sielicka, wójt gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. Przedstawiciele trzech samorządów rozmawiali między innymi  o możliwości wydłużenia funkcjonujących połączeń autobusowych.

Punkt obsługi pracodawców w gminie Radwanice

Władze gminy Radwanice oraz Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG z Legnicy zapraszają do skorzystania z darmowego Punktu Kompleksowej Obsługi Pracodawcy ONE STOP SHOP. Taki punkt znajdzie się w siedzibie Urzędu Gminy.

Na sygnale

Poznajecie mężczyznę ze zdjęcia? Szuka go policja!

Lubińscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży wózka platformowego wartości około 1 tys. zł. z marketu budowlanego na terenie miasta. Mężczyzna widoczny na opublikowanym zdjęciu z kamery monitoringu może mieć związek z tą sprawą. Jeśli poznajecie go możecie dać znać policji, która ustala jego tożsamość.

Rozmaitości

Daria Nowak z Sobina została miss województwa dolnośląskiego

Ma 19 lat, uczy się w Technikum Ekonomicznym i właśnie została Miss Województwa Dolnośląskiego A.D. 2024r. Daria Nowak z Sobina, w ścisłym finale pokonała 27 kandydatek a dodatkowo uznano ją za Miss Foto. Tytuł Miss Dolnego Śląska otwiera przed nią teraz drogę do finału konkursu Polskiej Miss 2024, który zaplanowano w grudniu.