×
*** Zakłady Górnicze Rudna świętują 50-lecie swojego istnienia *** Trzy nowe autobusy elektryczne wyjadą na drogi w Gminie Polkowice ***

200 tysięcy na wymianę starych pieców w Gminie Grębocice

Gmina Grębocice zabezpieczyła środki w kwocie 200 tysięcy złotych na dofinansowanie kosztów wymiany nieekologicznych pieców. Osoby zainteresowane mogą już składać wnioski o dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania. Poniżej więcej szczegółów.

 

1.     Termin składania wniosków – od 31.01.2024 r. do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na zadanie w danym roku budżetowym jednakże nie później niż do 15.10.2024 r.

2.     O dotację mogą ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

3.     Dotacja udzielana jest do kosztów inwestycji polegających na wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła tj. na:

a) kocioł gazowy,

b) kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie- musi posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign), wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L193 z 21.07.2015, s.100). Kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 oraz posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego. Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska, czy też elementów umożliwiających jego zamontowanie. Kocioł musi być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie ze wzorem „Pojemność zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w szczególności Uchwały Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.U Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 5155),

c) kocioł na pellet o podwyższonym standardzie- musi posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojekt (ecodesign), wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L193 z 21.07.2015, s.100). Kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 oraz posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego. Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska, czy też elementów umożliwiających jego zamontowanie oraz musi być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa. Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w szczególności Uchwały Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.U Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 5155),

d) pompa ciepła;

e) ogrzewanie elektryczne (maty grzejne, kotły elektryczne itd.)

UWAGA!!!

Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania związane z wyminą pieca przyjdź do Urzędu lub zadzwoń i dowiedz się jakie są warunki uzyskania dofinansowania.

Pamiętaj, że koszty kwalifikowane jakie będą brane pod uwagę do rozliczenia będą mogły zostać poniesione dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej (faktury za zakup pieca i montaż nie będą mogły być wystawione wcześniej niż wnioskodawca podpisze umowę o dofinansowanie)!!!

Osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” informujemy, że od 1 kwietnia 2024r. kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/. Więcej informacji na: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/zapowiedz-zmian-w-programie-czyste-powietrze-w-zakresie-wymogow-dotyczacych-zrodel-ciepla

Warunki składania wniosków:

1. Regulamin wraz z formularzem zgłoszenia i formularzem wniosku można pobrać w następujący sposób:

– za pośrednictwem BIP-u gminy Grębocice (https://bip.grebocice.com.pl/ugg/zalatw-sprawe/zalatw-sprawe/druki-i-formularze/dofinansowania-z-budzet/20421,Wymiana-piecow.html )
– osobiście w Urzędzie Gminy Grębocice

2. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski (zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione w Regulaminie).

3. Głównym kryterium przyznania dofinansowania będzie osiągnięty poprzez wymianę pieca efekt ekologiczny zadania.

4. Wnioski wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Gminy bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice

5. Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w godz. pracy Urzędu tel. 76 8 325 302.

 

Wybrane dla Ciebie

Visegrad 4 Bicycle Race. Pojadą z Głogowa do Grębocic

Najbliższa niedziela w naszym regionie to rowerowe szaleństwo. 21 lipca będziemy świadkami 10. edycji Visegrad 4 Bicycle Race – Grand Prix Polski. Kolarze z 27 międzynarodowych teamów będą walczyć o podium na trasie z Głogowa do Grębocic. Możecie im kibicować.

Trzy nowe autobusy elektryczne będą wozić polkowiczan

Trzy nowe autobusy elektryczne wyjadą na drogi w Gminie Polkowice. Pojazdy najnowszej generacji zaprojektowane dla mniejszych miast i miasteczek wzmocnią żółty tabor. To najmniejsze z gamy zeroemisyjnych autobusów marki Yutong.

Budują drogę wewnętrzną w Miroszowicach w Gminie Lubin

Mieszkańcy ulicy Wiązowej w Miroszowicach w Gminie Lubin już mogą sprawdzać postępy prac na budowie drogi wewnętrznej. Zadanie obejmuje również montaż oświetlenia. Prowadzona inwestycja to jedna z czterech, które wsparte zostały dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zakłady Górnicze Rudna świętują 50-lecie działalności

Kwiaty i wieńce pod tablicami pamiątkowymi, orkiestra górnicza i wiele wspomnień – Zakłady Górnicze Rudna świętują dzisiaj 50-lecie swojego istnienia. Przy okazji oficjalnych uroczystości nie mogło zabraknąć pracowników kopalni i tych, którzy półwieku temu budowali potęgę Polskiej Miedzi.

Spotkanie polskich i niemieckich studentów w Legnicy

W Starostwie Powiatowym w Legnicy zorganizowano spotkanie ze studentami kierunku Prawo i Bezpieczeństwo Wewnętrzne z Collegium Witelona w Legnicy oraz uczelni Hochschule der Sächsischen Polizei Rothenburg z Niemiec.

Kolejna ofiara oszustów. Legniczanka straciła pieniądze

Do legnickiej komendy policji zgłosiła się kolejna ofiara oszustów podających się za pracowników baku.Na szczęście dla kobiety pieniądze, które zniknęły z jej konta nie były dużą kwotą.

Sport

Visegrad 4 Bicycle Race. Pojadą z Głogowa do Grębocic

Najbliższa niedziela w naszym regionie to rowerowe szaleństwo. 21 lipca będziemy świadkami 10. edycji Visegrad 4 Bicycle Race – Grand Prix Polski. Kolarze z 27 międzynarodowych teamów będą walczyć o podium na trasie z Głogowa do Grębocic. Możecie im kibicować.