×
*** Polkowiccy policjanci poszukują sprawców wysadzenia bankomatu przy ulicy 11 Lutego. Wybuch spowodował duże straty ***

Silna współpraca z samorządami, ważne inwestycje dla mieszkańców

Rok 2021 powoli dobiega końca. Zapytaliśmy władze powiatu polkowickiego, jak oceniają upływające 12 miesięcy. Jakie inwestycje udało się zrealizować i jakie zaplanowane są już na przyszły rok. Naszym gościem jest Jan Wojtowicz, wicestarosta powiatu polkowickiego.

– Powiat polkowicki, mimo jednej z najniższych pozycji wśród samorządów powiatowych w Polsce radzi sobie całkiem dobrze, konsekwentnie realizując kolejne inwestycje. Jaki jest klucz do sukcesu?

– W mojej ocenie, kluczem do realizacji zadań inwestycyjnych są bardzo dobre relacje z samorządami naszego powiatu, bo to dzięki środkom, które gminy zabezpieczają na wkłady własne, możemy aplikować o środki zewnętrzne i realizować inwestycje. Ale nie tylko, ponieważ są też sytuacje, w których gminy pokrywają inwestycje w stu procentach, a my je realizujemy – odpowiadamy za procesy postępowań publicznych, nadzór oraz samą realizację, odciążając tym sposobem samorządy gminne. Dobra współpraca z lokalnymi samorządami jest podstawą do sprawnego działania w realizacji naszych inwestycji.

– Przypomnijmy zatem inwestycje, które obecnie realizowane są przez powiat polkowicki.

– Jesteśmy świeżo po odbiorach w gminie Chocianów miejscowość Ogrodziska – wykonaliśmy tam kilkaset metrów chodnika. W gminie Radwanice zrealizowaliśmy kompleksową przebudowę drogi w całej miejscowości Sieroszowice, natomiast w gminie Polkowice położyliśmy nową nawierzchnię asfaltową na całym odcinku drogi między miejscowościami Trzebcz i Komorniki. Aktualnie prowadzimy dwie duże inwestycje drogowe w gminie Grębocice , w miejscowości Obiszów i tu inwestycja warta ponad 2 mln w całości finansowana jest przez gminę Grębocice oraz w Starej Rzece – przebudowa infrastruktury drogowej warta blisko milion złotych, którą prawie w całości pokrywamy z pozyskanych środków zewnętrznych i to są zadania które planujemy zakończyć jeszcze w tym roku. Nie możemy nie wspomnieć o świeżo zakończonej inwestycji, jaką była budowa domu dla dzieci z pieczy instytucjonalnej, długo wyczekiwana, bardzo potrzebna, warta ponad 2 miliony złotych, z czego blisko 1,7 miliona pozyskaliśmy ze środków rządowych.

– W ostatnim czasie, powiat otrzymał wsparcie finansowe z rządowego programu Polski Ład. Na co konkretnie zostaną przeznaczone i kiedy ruszą planowane inwestycje?

– Jako powiat złożyliśmy trzy wnioski. Pierwszy – na przebudowę drogi w gminie Gaworzyce pomiędzy miejscowościami Dalków i Kurów Wielki, drugi wniosek dotyczył przebudowy ulicy Lipowej w Przemkowie i trzeci wniosek obejmował przebudowę drogi wraz z rozbudową o ścieżkę rowerową łączącą dwie gminy, z przebiegiem od Polkowic przez Trzebcz, Guzice, Żuków oraz Bieńków, Świnino i Wilczyn do samych Grębocic. Łącznie ponad 12 kilometrów. Szacujemy że wartość inwestycji wyniesie około 15 mln zł, z czego ponad 14 mln zł pozyskaliśmy z Programu Inwestycji Strategicznych.

-Polski Ład bardzo wyraźnie wspiera lokalne samorządy. Ale czy nie obawiacie się sytuacji, w której w perspektywie dużych zadań, realizacji wielu inwestycji przez lokalne samorządy, może zabraknąć wykonawców.

– My jako powiat polkowicki, przygotowaliśmy się do Polskiego Ładu i pozyskiwania środków zewnętrznych dużo wcześniej. Umowy na realizacje dokumentacji dotyczących budowy ścieżek rowerowych podpisywaliśmy już w lutym, więc do końca roku będą one gotowe, a na początku przyszłego roku chcielibyśmy przystępować już do procedur przetargowych. Rzeczywiście wyceny kosztów robione były kilka miesięcy temu, dzisiaj są one już wyższe. Trudno przewidzieć, jakie będą rozstrzygnięcia, to duża niewiadoma i ryzyko, ale mam nadzieję, że z tym również sobie poradzimy. Tak, jak poradziliśmy sobie z inwestycją przy ulicy Polnej, na odcinku drogi między siedzibą komendy powiatowej PSP, a miejscowością Trzebcz. Przypomnę tylko, że w ciągu zaledwie kilku godzin udało się wymienić nawierzchnię na odcinku 300 metrów. To pokazuje, że mimo trudności rynkowych radzimy sobie w obecnej sytuacji.

– Czy możemy już powiedzieć coś więcej o planach inwestycyjnych na przyszły rok? Jak kształtuje się budżet powiatu?

– Z początkiem roku chcielibyśmy przystąpić do budowy wcześniej wspomnianej ścieżki rowerowej. Przewidujemy że inwestycja będzie realizowana na przełomie dwóch lat. Równocześnie planujemy rozpocząć budowę infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Polkowicach. Powstanie tam nowe wielofunkcyjne boisko oraz zostanie zmodernizowane istniejące do koszykówki. Kolejna duża inwestycja to termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie, która łącznie będzie kosztowała ponad 8 mln zł, z czego ponad 6 milionów pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych. Przed nami także inne inwestycje w poszczególnych gminach, o których warto wspomnieć i pamiętać, czyli budowa chodnika i bezpiecznego przejścia w Trzebczu, chodnika w Jędrzychówku, przebudowa ulicy Lipowej w gminie Przemków, czy przebudowa skrzyżowania wraz z zatokami autobusowymi w Wilczynie gminie Grębocice oraz wiele innych zadań, o które zwracają się do nas poszczególne gminy powiatu. Dużo pracy przed nami w nadchodzącym roku.

-Na zakończenie naszej rozmowy, zapytam, jak pan ocenia kończący się rok. Cały czas z tyłu głowy mamy pandemię, a mimo wszystko, sporo inwestycji udało się wykonać i wiele zrobić dla mieszkańców powiatu polkowickiego.

– Administracyjnie był to trudny rok, bo rzeczywiście okres pandemii temu nie sprzyjał, natomiast bardzo owocny pod względem inwestycji i pozyskiwanie środków zewnętrznych. Całe szczęście, inwestycje przebiegały bez utrudnień, mogliśmy zrealizować wiele zaplanowanych wcześniej zadań.

Dziękuję za rozmowę.

 
Dom dla dzieci ul. Makowa
Dom dla dzieci z pieczy instytucjonalnej przy ulicy Makowej w Polkowicach.
Komorniki
Obiszów 1
Obiszów 2 (2)
Sieroszowice
Remont drogi w Sieroszowicach.
Stara Rzeka
Przebudowa infrastruktury drogowej w Starej Rzece w gm. Grębocice.
Trzebcz

Wybrane dla Ciebie

Kanalizacja, modernizacja oczyszczalni, nowe ścieżki rowerowe, PSZOK

Blisko 10,5 mln zł z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu trafi do gminy Gaworzyce. Dzięki tym środkom gmina zmodernizuje sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków. Pieniędzy wystarczy także na budowę ścieżek rowerowych. To nie wszystko, bo dzięki funduszom, które otrzymał Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, powstanie również punkt selektywnej zbiórki odpadów.

Potężny zastrzyk finansowy dla gmin powiatu legnickiego

Blisko 70 milionów złotych z puli Rządowego Funduszu „Polski Ład” trafi bezpośrednio do gmin całego powiatu legnickiego. Środki zostaną wykorzystane przez samorządy na wiele kluczowych i potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Symboliczne vouchery wójtom i burmistrzom wręczał minister Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

Samorządy powiatu legnickiego z rządowym wsparciem. Czeki od ministra

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, minister Krzysztof Kubów wraz z posłanką Ewą Szymańską przekazali samorządowcom powiatu legnickiego symboliczne czeki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Strumień rządowych pieniędzy popłynie do wielu gmin całego Zagłębia Miedziowego, a to dopiero początek, bo już w listopadzie lokalne samorządy mogą ubiegać się o kolejne środki.

23 inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy gminy Polkowice wybrali inwestycje, które będą realizowane w ramach kolejnej już edycji Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Najwięcej głosów oddano m.in. na budowę nowego miasteczka rowerowego wraz sygnalizacją świetlną na energię słoneczną.

Uczelnia Jana Wyżykowskiego ma nowego partnera w kształceniu studentów

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach zyskała kolejnego mocnego partnera na polu dydaktyczno – edukacyjnym. Władze szkoły podpisały bowiem porozumienie o współpracy z Urzędem Marszałkowskim na prowadzenie kierunku „Administracja”. Korzyści dla studentów będą nieocenione.

Mieszkańcy gminy Polkowice głosują na inwestycje

Od dzisiaj mieszkańcy Polkowic mogą głosować na wybrane projekty, które zakwalifikowano w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Pozytywną ocenę komisji uzyskało 29 drobnych inwestycji. Na ich realizację władze gminy zabezpieczyły 2 mln zł.

Rozmaitości

Inauguracja Polkowickiej Karty Seniora. Zniżki na wiele usług i zakupy

Gmina Polkowice jako pierwsza na terenie zagłębia miedziowego dołączyła do ogólnopolskiego programu: „Gmina Przyjazna Seniorom”. Dzięki temu, mieszkańcy gminy, którzy weszli w wiek emerytalny, mogą skorzystać ze zniżek w punktach handlowych na terenie całego kraju, które honorują Kartę Seniora.