×
*** Centrum Badań Jakości pochwaliło się nowoczesnym Mobilnym Laboratorium Środowiskowym. Prezentacja odbyła się na dziedzińcu Centrali KGHM *** Tylko w styczniu spółka KGHM Metraco sprzedała 50 tysięcy ton soli drogowej ***

Praca

Nowy partner biznesowy Uczelni Jana Wyżykowskiego

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach pozyskała nowego partnera do współpracy w zakresie nauczania dydaktycznego i praktycznego. Firma Scanway to lider w sektorze przemysłu wytwórczego i obejmie swoim patronatem studentów kształcących się na kierunkach „Górnictwo i geologia”, „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, oraz „Mechatronika i informatyka”. Stosowne porozumienie o współpracy podpisano w siedzibie polkowickiej uczelni.

PUP ma jeszcze pieniądze na otwarcie własnej firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach dysponuje jeszcze pulą pieniędzy dla osób, którzy chcą otworzyć własną firmę. Na zastrzyk finansowy w postaci bonu na zasiedlenie mogą także liczyć bezrobotni, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Granty dla nowych firm z powiatu polkowickiego

Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach powstało w tym roku 50 nowych firm na terenie powiatu polkowickiego. Urząd dofinansował już w tym roku także 25 nowych stanowisk pracy, każde po 18 tys. złotych.