×
*** Dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wszystkim dzieciom życzymy dużo zdrowia, szczęścia i radości. W całym regionie zaplanowano szereg imprez sportowych i kulturalnych dla najmłodszych. ***

Spółka KGHM ma budżet na przyszły rok. Odpowiedzialny i rozwojowy

Rada Nadzorcza spółki KGHM Polska Miedź zatwierdziła przyszłoroczny budżet. – To ambitna i spójna odpowiedź spółki na wyzwania rozwojowe i operacyjne, jak i te, które wynikają z otoczenia makroekonomicznego oraz geopolitycznego – komentuje przyjęcie planu finansowego Tomasz Zdzikot, prezes spółki KGHM.

Priorytetem miedziowej spółki w 2023r. będzie utrzymanie stabilnych wyników operacyjnych oraz ekonomiczno – finansowych. Ważną kwestią będzie również pilnowanie bezpiecznego poziomu zadłużenia, ale przy tym realizacja ambitnych celów rozwojowych i inwestycyjnych.

-Budżet KGHM na 2023 rok to ambitna i spójna odpowiedź spółki na wyzwania rozwojowe i operacyjne, jak i te, które wynikają z otoczenia makroekonomicznego oraz geopolitycznego. Proponujemy na przyszły rok najwyższy w historii poziom nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, przy zachowaniu stabilnej pozycji kapitałowej, finansowej i operacyjnej. Chcemy wzmacniać potencjał produkcyjny poszczególnych segmentów Grupy Kapitałowej, zgodnie z profilami i charakterystyką poszczególnych aktywów. Przyszły rok to szybsze tempo rozwoju projektów górniczych – komentuje Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Plan produkcji kopalń KGHM Polska Miedź S.A. na przyszły rok zakłada wydobycie miedzi w urobku na poziomie zbliżonym do wielkości przewidywanej w 2022 roku. W zakresie srebra przewidywany jest wzrost produkcji w konsekwencji wykorzystania pełnych zdolności przerobowych przy niższej zawartości tego pierwiastka w urobku. Zakłada się wzrost jednostkowego kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych, głównie z tytułu wzrostu cen materiałów technologicznych, czynników energetycznych i paliw oraz stawek usług obcych przy zachowaniu zakresu rzeczowego kosztów.

Nakłady na inwestycje rzeczowe w kwocie 3 250 mln zł, w tym rezerwa na kwotę 250 mln zł (na finansowanie zakresu wymagającego uzyskania odrębnych decyzji w trakcie roku czy na obsługę zmian w projektach kontynuowanych), kierowane będą przede wszystkim na kontynuację realizowanych projektów, w tym kluczowych programów strategicznych. Dla miedziowej spółki wciąż ważne są: Program Udostępniania Złoża (w tym projekt GG-2 „Odra”), dalsza rozbudowa zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”, programy Rozwoju Bazy Zasobowej, KGHM 4.0 czy planowane przestoje technologiczne w ciągu produkcyjnym spółki.

Z kolei wydatki na inwestycje kapitałowe KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 roku planowane są w kwocie 2 129 mln zł, w tym na najistotniejsze obszary związane z projektami energetycznymi – w obszarze fotowoltaiki, nabycie udziałów w instalacjach Offshore Wind czy inwestycje spółek energetycznych Grupy KGHM. Inwestycje te zostaną poprzedzone stosownymi analizami efektywności ekonomicznej z uwzględnieniem oczekiwanej stopy zwrotu.

W przyszłorocznym budżecie nakłady inwestycyjne zabezpieczono na poziomie 3 250 mln zł.

 

Wybrane dla Ciebie

Górnicy testują pod ziemią nowatorską kamizelkę chłodzącą

To może być istna rewolucja. Spółka KGHM testuje nowatorską kamizelkę chłodzącą, którą wykorzystywać będą górnicy w kopalniach Polskiej Miedzi. Prototyp przygotowali specjaliści z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz naukowcy z Państwowego Instytutu Badawczego z Katedrą Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej.

Programiści, informatycy, graficy stanęli w szranki – Hackathon KGHM

Zarząd spółki KGHM nagrodził i wyróżnił laureatów hackathon CuValley Hack. Była to już trzecia edycja tego wydarzenia, które przyciągnęło w tym roku rekordową liczbę uczestników. Imprezę wspólnie przygotowali i zorganizowali KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM Centrum Analityki. 

Wyjątkowa Gala Noworoczna KGHM. Pełen kościół publiczności

To był wyjątkowy i niesamowity wieczór. W kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Lubinie zorganizowano przepiękną Galę Noworoczną. Dla licznie przybyłych gości wystąpili Monika Borzym, Milena Lange, Alicja Węgorzewska, Sławek Uniatowski przy akompaniamencie Orkiestry Symfonicznej pod batutą Tomasza Szymusia.

Zapraszamy na Galę Noworoczną KGHM! Muzyczna sobota

Mieszkańcom regionu zagłębia miedziowego przypominamy o wyjątkowej Gali Noworocznej organizowanej przez spółkę KGHM Polska Miedź. Już dzisiaj, w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Lubinie, publiczność wysłucha przepięknych utworów świątecznych w wykonaniu gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Podwyżka o ponad 13 procent, jednorazowa nagroda za pół roku

Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego o 13,2 procent, wypłata jednorazowej nagrody w wysokości 2 tysięcy złotych i przeszeregowanie ponad 20 procent załogi – takie są ustalenia negocjacji płacowych, które przy wspólnym stole wypracowali przedstawiciele zarządu KGHM i delegacje poszczególnych central związkowych działających przy Polskiej Miedzi.

Zapraszamy na Galę Noworoczną KGHM. Plejada muzycznych gwiazd

Mieszkańcom regionu zagłębia miedziowego przypominamy o wyjątkowej Gali Noworocznej organizowanej przez spółkę KGHM Polska Miedź. W najbliższą sobotę w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Lubinie, publiczność wysłucha przepięknych utworów świątecznych w wykonaniu gwiazd polskiej sceny muzycznej. 

Sport

Turniej koszykarskich trójek na nowych boiskach przy Zespole Szkół

Na nowo oddanych do użytku boiskach wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zorganizowano dziś turniej koszykarskich trójek. W rywalizacji wzięły udział reprezentacje uczniów Zespołu Szkół oraz klas ósmych szkół podstawowych.

Rozmaitości

Dzień Dziecka w polkowickiej przychodni z udziałem piłkarzy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, władze Polkowic zaprosiły dzisiaj najmłodszych mieszkańców miasta do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Na terenie zielonym wewnątrz obiektu, zorganizowano mini festyn z udziałem piłkarzy Górnika Polkowice.